20 ຂໍ້ຄິດທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນອາຍຸ 30

    ສັງລວມຈາກຄຳບອກເລົ່່າຂອງຍິງ-ຊາຍ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ຖ້າສາມາດຢ້ອນເວລາກັບມາໄດ້ຕອນ ອາຍຸ 30 ພວກເຂົາ ຈະແກ້ໄຂ ຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດ ແລະນີ້ຄື 20 ຂໍ້ ທີ່ເປັນຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ ລອງອ່ານເບິ່ງ ແລ້ວພິຈາລະນານຳກັນວ່າ ທ່ານຢາກຈະມີຊີວິດແບບໃດ ໃນຕອນອາຍຸ 50 ກັນແນ່:

1. ຢ່າສູບຢາ ເຊົາສາຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເພາະ 100% ກາລັນຕີເລີຍວ່າ ຖ້າສູບຢາຕ້ອງມີບັນຫາສຸຂະພາບ

2. ເຊົາກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ມັນຈະບັ່ນທອນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

3. ຮັກສາ ແລະປະສານຄວາມສຳພັນຂອງຄອບຄົວ ແລະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ເພິ່ງຍາມເຖົ້າແກ່ແນ່ນອນ

4. ເຊົາເຮັດວຽກແບບບໍ່ຫຼັບບໍ່ນອນ ເພາະສຸຂະພາບທີ່ດີ ບໍ່ສາມາດຊື້ກັບມາໄດ້ດ້ວຍເງິນ

5. ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບທ່ານດີຂຶ້ນ ຈົນໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ

6. ເລິ່ມທ້ອນເງິນ ເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ ເພາະທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າ ໃນອະນາຄົດຈະຕ້ອງມີເລື່ອງຫຍັງ ສຸກເສີນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມັນ

7. ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເປັນ

8. ຈົ່ງມີເປົ້າໝາຍຊີວິດ ແລະຢ່າຍອມແພ້

9. ພັກ່ອນແດ່ ການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ ແລະເປັນເວລາ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແຂງແຮງ

10. ເບິ່ງແຍງແຂ້ວຢູ່ສະເໝີ ດູແລມັນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເພາະຜູ້ສູງອາຍຸມັກມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບແຂ້ວເກືອບທຸກຄົນ

11. ສະສົມຄວາມຊົງຈຳດີໆ ໄວ້ເປັນກຳລັງໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດ

12. ຮູ້ຈັກແບ່ງປັນຜູ້ອື່ນແດ່ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດບຸນ ແຕ່ມັນຄືການຮູ້ຈັກຊ່ວຍເຫຼືອ ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນທີ່ເດືອດຮ້ອນກວ່າເຮົາ

13. ຈົ່ງມີຄວາມກ້າ ແລະຈົ່ງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຢ້ານ ໃນທຸກໆມື້ ອອກໄປເປີດຫູເປີດຕາເບິ່ງໂລກພາຍນອກ ນຳແດ່.

14. ອ່ານໜັງສືຈັກ 10 ຫົວຕໍ່ປີ ໃນຕອນອາຍຸ 50 ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ສາມາດເອົາໂຕລອດໄດ້ດີກວ່າຄົນແກ່ອື່ນໆ

15. ທ່ອງທ່ຽວ ໄປໃສກໍໄດ້ ເມື່ອທ່ານມີເວລາ ແລ້ວທ່ານອາດຈະໄດ້ປະສົບການ ແລະມຸມມອງໃນການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ

16. ຮູ້ຈັກການເຮັດສະມາທິ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການເຮັດທຸກໆ ຢ່າງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

17. ເຊົາປຽບທຽບໂຕເອງກັບຄົນອື່ນ ເພາະທ່ານຈະບໍ່ມີມື້ມີຄວາມສຸກແນ່ອນ

18. ປະຖິ້ມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ ໃຊ້ມັນເປັນປະສົບການເຮັດໃຫ້ເຮົາແຂງແກ່ນແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ມັນມາບັ່ນທອນ ແລະ ລຳລາຍໂຕເອງ

19. ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຈັກຫຼັງໜຶ່ງ ຮູ້ຈັກເລິ່ມທ້ອນເງິນເຮັດເຮືອນ ຫຼືຜ່ອນເຮືອນ ເມື່ອອາຍຸ 50 ທ່ານອາດຈະເປັນເຈົ້າ ຂອງມັນເຕັມໂຕ

20. ເອົາໃຈໃສ່ໝູ່ເພື່ອນອ້ອມໂຕເຮົາເພາະເພື່ອນອາດຈະເປັນທີ່ເພິ່ງໃຫ້ເຮົາໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຍາມທີ່ເຮົາມີບັນຫາ

     ທ່ານຜູ້ອ່ານມີຄຳຄິດເຫັນແນວໃດກັບ ບົດຄວາມນີ້ ຖ້າຖືກໃຈທ່ານ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນ ໄດ້ອ່ານນຳແດ່ເດີ !