20 ຂໍ້ຂອງພັນລະຍາທີ່ດີ

1. ເຄົາລົບເຊື່ອໝັ້ນການຕັດສິໃຈຂອງສາມີຫາກເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍ

2. ໃຫ້ກຽດສາມີເວລາຢູ່ນອກບ້ານຫຼືຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ

3. ບໍ່ສະແດງກິລິຍາທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສາມີໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ

4. ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຈົນເກີນໂຕ

5. ຮັບຂໍ້ເສຍຂອງສາມີໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

6. ເຂົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນສາມີໄດ້ ເຖິງວ່າບໍ່ມັກກໍ່ຕາມ

7. ອາຫານການກິນຕ້ອງກຽມໃຫ້ພ້ອມເມື່ອເຖິງເວລາ

8. ບໍ່ເວົ້າຍ້ຳເລື່ອງໃນດ້ານລົບຂອງສາມີ

9. ເປັນແມ່ທີ່ດີຂອງລູກ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ພັນລະຍາທີ່ດີ

10. ຊັກ ລີດ ພັບເຄື່ອງໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

11. ດູແລບ້ານໃຫ້ສະອາດຕະຫຼອດເວລາ

12. ບໍ່ເປັນຄົນຂີ້ໂມໂຫ ຈູ່ຈີ້ ຈຸກຈິກ ແລະ ຈົມເກັ່ງ

13. ຫຼີກລ່ຽງມີປາກສຽງກັບແມ່ສາມີໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

14. ບໍ່ເຊົ້າຊີ້ໃຫ້ສາມີເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຕະຫຼອດເວລາ

15. ບໍ່ຈົ່ມ ຫຼື ຕໍ່ວ່າປູ່ຍ່າຕໍ່ສາມີເຂົາຈະຄິດວ່າເຮົາບໍ່ດີ ບໍ່ຮັກພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ສະບາຍໃຈ

16. ບໍ່ໂວ້ຍວາຍ ຕັ້ງຄຳຖາມຖາມຊ້ຳໆ ຊາກໆ ເພາະມີແຕ່ຈະສ້າງຮອຍແຜໃຫ້ກັບຄວາມສຳພັນ

17. ບໍ່ຕິດທ່ຽວ ຕິດຫຼີ້ນຈົນເກີນໄປ

18. ຢອດຄຳຫວານໃສ່ໃນບາງເວລາເຊັ່ນ ມື້ນີ້ຄືແຕ່ງໂຕແທ້ ດູດີສຸດເລີຍ ເທົ່ານີ້ສາມີກໍ່ຍີ້ມແປ້ນແວ້ນແລ້ວ

19. ງອນແຕ່ພໍງາມ

20. ຂໍ້ສຸດທ້າຍຢ່າປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍໂຕ ທ່ອງໄວ້ເລີຍເກີດເປັນຍິງທີ່ຕ້ອງການຕ້ອງງາມ ເພາະຜູ້ຊາຍ 99% ມັກຜູ້ຍິງແຕ່ງໂຕແລະ ດູດີ

ຂອບໃຈພາບຈາກ: ເພຈງານວິວາລາວ