18.ສຸດຍອດຜູ້ທີ່ແຂງແຮງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຢ້ານຕໍ່ສິ່ງໃດ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.

18.ສຸດຍອດຜູ້ທີ່ແຂງແຮງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຢ້ານຕໍ່ສິ່ງໃດ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.

ໂລກຂອງເຮົານັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງບາງຄັ້ງພວກເຂົາເປັນພຽງຄົນທຳມະດາ


1.ໃຜຈະອອກກຳລັງກາຍກະອອກໄປ..


2.ອຸບັດຕິເຫດບໍ່ສຸກເສີນ

 


3.ວຽກຕ້ອງມາກ່ອນ


4.ມື້ພັກສຸດຂີດ


5.ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຫ້າມ


6.ຮັບລົມ


7.ໂຍຄະຄືການຜ່ອນຄາຍ


8.ແມ່ຕູ້ບໍ່ໄດ້ຟ້າວເດີ້


9.ບາງຄັ້ງເຮົາກະອາດຢາກກັບໄປເປັນເດັກນ້ອຍ


10.ເຂົ້າຮຽນເຊົ້າເກີນ


11.ພໍ່ຕູ້ຮູ້ສຶກມ່ວນຫລາຍເດີ້


12.ໃຊ້ຊີວິດຕາມປົກກະຕິ


13.ສະບາຍໆຄືຢູ່ບ້ານ


14.ອາຈານຈະຄ້ານຄືກັນໃດ


15.ຈູລຽນຍຸກ 2000


16.ດີກວ່າປົດປະໄວ້


17.ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່າ


18.ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະທຶກ