17ເຄື່ອງຫລິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ແປກປະຫລາດ

17ເຄື່ອງຫລິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ແປກປະຫລາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊົາຄຽດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ
ຄວາມຄຽດເປັນສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ຂອງເຮົາພ້ອມ ແຕ່ທາງແກ້ໄຂນັ້ນກໍ່ບໍ່ຍາກເລີຍ ເພາະບາງຄັ້ງພຽງແຕ່ສິ່ງຂອງເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາລົມດີຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເລີຍແລະ 
ແລະທັງຫມົດນີ້ກໍ່ຄື17ເຄື່ອງຫລິ້ນເຄື່ອງໃຊ້ ທີ່ເບິ່ງຄືຕິງຕ໊ອງແບບແປກປະຫລາດ ແຕ່ກໍ່ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ເຊົາຄຽດໄດ້ຢ່າງຫາຍຂາດ


1.ນ້ອງໄຂ່ຮາກແຕກ


2.ໄກ່ອອກໄຂ່


3.ປຶ້ມຈົດລາຍຊື່ຄົນທີ່ເຮົາຢາກຊົກຫນ້າ


4.ການຕົບຫນ້າດ້ວຍຄຣີມ


5.ເຄື່ອງນວດຫົວ


6.ເຫຍືອກເກັບສຽງເພື່ອການຮ້ອງສຽງດັງ


7.ແມ່ເຫຼັກຫັນສາປ່ຽນຮູບຮ່າງໄດ້


8.ປຸ່ມເອັນເຕີ້ ໃຫຍ່ສະໃຈ


9.ໂທລະສັບສຳລັບທຳລາຍຫລິ້ນໆ


10.ເກມຈັບຄວາມຜິດ


11.ແຂ້ງັບມື


12.ເຄື່ອງງີບຫລັບ


13.ໝອນພົກພາ


14.ຊາຍຫາດໃນຫ້ອງເຮັດວຽກ


15.ເຄື່ອງນວດກົດຈຸດ


16.ອຸຈະລະປອມ


17.ແມ່ນຫຍັງສິດີໄປກວ່າການບີບບັບໂບ້ວໃຫ້ແຕກ