17ຂໍ້ດີຂອງກະທຽມ

1.ກະທຽມໃຊ້ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໜັງໃຫ້ມີສຸຂະພາບຜິວດີ

2.ກະທຽມນຳມາໃຊ້ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມເນື້ອບຳລຸງຂໍ້ຕໍ່ແລະກະດູກໃນຮ່າງກາຍ

3.ການກິນກະທຽມຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງໄດ້

4.ກະທຽມກິນດີຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນກັບຮ່າງກາຍ

5.ຄຸນສົມບັດບຳລຸງເລືອດຫາກຕ້ອງການລຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດແລະລຸດນ້ຳຕານໃນເສັ້ນເລືອດຄວນກິນກະທຽມຊ່ວຍປ້ອງກັນພະໜັງລອດເລືອດໜາແລະແຂງໂຕມີສານຕ້ານບໍ່ໃຫ້ເມັດເລືອດແດງແຕກ

6.ຊ່ວຍປັັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນຮ່າງກາຍ

7.ກະທຽມຊ່ວຍອາການແກ້ວິນປວດຫົວ

8.ເພີມນະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້ໂດຍກະທຽມຈະຊ່ວຍໃນລະບົບສຶບພັນແລະລະບົບທາງເດີ່ນຍ່ຽວເພາະກະທຽມມີສານບາງໂຕທີ່ຄວບຄຸມຮໍໂມນທັງຍິງແລະຊາຍຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມົດລູກບີບໂຕເພີ່ມກຳລັງໃຫ້ມີເຫື່ອແຮງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກໄຕ

9.ກະທຽມຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດັນເລືອດສູງລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຫົວໃຈ

10.ກະທຽມມີປະໂຫຍດດ້ານຜົມແລະໜັງຫົວໂດຍການແກ້ປັນຫາຜົມບາງ,ຍາວຊ້າ

11ກະທຽມຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດເລືອດຈາງ

12.ຊ່ວຍໃນການຂັບພິດແລະສານພິດອັນຕະລາຍທີ່ປົນເປື້ອນໃນເມັດເລືອດ

13:ຄຸນປະໂຫຍດປ້ອງກັນອາການໄອ,ຂີ້ມູກໄຫລປ້ອງກັນຫວັດໂລກໄຂ້ຫວັດກະທຽມຊ່ວຍແກ້ອາການຫອບຫືດຊ່ວຍຮັກສາລອດລົມ

14.ກະທຽມຊ່ວຍຄວບຄຸມໂລກກະເພາະດ້ວຍສານທີ່ຊ່ວຍຢຸດນ້ຳຍ່ອຍອາຫານມາຍ່ອຍບາດໃນກະເພາະມີປະໂຫຍດຊ່ວຍຂັບລົມຊ່ອຍຮັກສາອາກາດອຶດທ້ອງແໜ້ນທ້ອງ

15.ກະທຽມຊ່ວຍໃນການຂັບຍ່ຽວຊ່ວຍຂັບພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດຊ່ວຍຮັກສາໂລກຕັບອ່ອນອັກເສບຊະນິດຮຸນແຮງໄດ້

16.ກະທຽມມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການຂ້າເຊື້ອຕາມຫນັງຫົວແລະເລັບ

17.ກະທຽມຊ່ວຍລຸດອາການປວດຂໍ້ແລະປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ