16.ຮູບພາບມະຫັດສະຈັນທຳມະຊາດ ຄວາມສວຍງາມຢູ່ຮອບໂຕເຮົາ!!

16.ຮູບພາບມະຫັດສະຈັນທຳມະຊາດ ຄວາມສວຍງາມຢູ່ຮອບໂຕເຮົາ!!
ທຳມະຊາດນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງຫນ້າມະຫັດສະຈັນທີ່ຍັງຖ້າໃຫ້ເຮົາຄົ້ນພົບອີກຫລາກຫລາຍ


1.ລູກໄຟທີ່ເກີດຈາກຟອງອາກາດຢູ່ເທິງເຫັດແລ້ວມີແສງສະທ້ອນ


2.ເມກຫມອກປົກຄຸ່ມເໜືອພູເຂົາ Klyuchevskaya Sopka


3.ຫນ້າຜາສີທອງແຄມແມ່ນຳ້ Sinyaya ປະເທດລັດເຊຍ


4.ສາຍລຸ້ງທີ່ໃກ້ໆທີ່ຍ່າງເຂົ້າໄປສຳພັດໄດ້


5.ຄວັນອອກມາຈາກເຫັດ


6.ສົ້ນຕີນຂອງເມັ່ນແຄຣະ


7.ແສງແລະເງົາ


8.ຄອບຄົວ


9.ແມງຕິດກັນ


10.ຄວາມງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ


11.ຂາວແລະດຳ


12.ຄວາມຄືແລະຄວາມແຕກຕ່າງ


13.ຫມີສະແດງຄວາມຮັກ


14.ຕຽມໂຕບິນ


15.ສຸດຂອບໂລກ


16.ແມງກຳລັງຕົດປ່ອຍສານພິດ