16 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນໍ້າດື່ມທີ່ຄຽງຄູ່ກັບສຸຂະພາບ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານໍ້າ ແມ່ນສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຍ້ອນວ່າ 4/5 ຂອງນໍ້າໜັກຕົວຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍນໍ້າ. ມະນຸດເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຫຼາຍວັນເມື່ອຂາດອາຫານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍວັນຫາກຂາດນໍ້າ ເຊິ່ງນໍ້າເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວພາລະຫຼັກ ສໍາລັບທາດອາຫານທີ່ຜ່ານໃນຂະບວນການຍ່ອຍໃນກະເພາະ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ມີປະມານທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການຕ້ອງການນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການດື່ມນໍ້າໃຫ້ໄດ້ 8 ຈອກຕໍ່ວັນ ແມ່ນຖືວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
ປະໂຫຍດຂອງນໍ້າມີດັ່ງນີ້:

1. ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນມີນໍ້າມີນວນເປັ່ງປັ່ງສົດໃສ
2. ນໍ້າຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດມີຮອຍຕີນກາໄດ້ ເພາະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວບໍ່ແຫ້ງ
3. ຊ່ວຍໃຫ້ດວງຕາສົດໃສມີຊີວິດຊີວາ
4. ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວ
5. ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ
6. ຊ່ວຍເພີ່ມການໝູນວຽນຂອງເລືອດ ພ້ອມທັງປັບສົມດຸນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ
7. ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ແກ່ຈິດໃຈ
8. ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງທໍາງານໄວ ແລະ ດີຍິ່ງຂຶ້ນ
9. ຊ່ວຍຫຼຸດການເກີດມີກິ່ນປາກ
10. ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມແກ່ ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍບໍ່ຂາດນໍ້າ ແລະ ທໍາງານໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ
11. ນໍ້າສາມາດຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຄົງທີ່
12. ຍັງສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີໃຫ້ກັບຜິວໜັງ ພ້ອມທັງປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ
13. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດຫຼັງ ຫຼື ບັ້ນແອວ
14. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດຂໍ້ຕ່າງໆ
15. ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ ເພາະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງຍັງສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກກົດໄຫຼຍ້ອນໃນກະເພາະໄດ້ອີກດ້ວຍ
16. ນໍ້າຍັງເປັນຕົວເລັ່ງໃນການເຜົາຜານໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ນໍາອີກ
ເມື່ອຮູ້ວ່ານໍ້າມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ສະນັ້ນຄວນຫັນມາດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບພາຍໃນທໍາງານໄດ້ດີ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ. ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່ານໍ້າກະຄືຢາວິເສດອີກຊະນິດໜຶ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເຫັນຜົນທັນຕາໃນທັນທີທີ່ດື່ມເຂົ້າໄປ ແຕ່ສາມາດບັນເທົາ ແລະ ຮັກສາພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດໃນໄລຍະຍາວໄດ້.