14.ເຄັດລັບຄວາມງາມ ຂອງດາລາຮໍລີວູດ

14.ເຄັດລັບຄວາມງາມ ຂອງດາລາຮໍລີວູດ
ເຄັດລັບຄວາມງາມດູດີຂອງນັກສະແດງຮໍລີວູດໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີຄວາມງາມຍັງບໍ່ກ້າວຫນ້າຄືກັບປັດຈຸບັນ


14.ເຄັດລັບສຸດປະຫຼາດທີ່ດາລາຮໍລີວູດຍຸກກ່ອນໃຊ້ເສີມຄວາມງາມ


1.ຫລັງຈາກປັດມາດຄາຣາແລ້ວຊ່າງແຕ່ງຫນ້າຈະໃຊ້ ເຂັມເຊື່ອງປາຍ ແຍກຂົນຕາຂອງນາງອອກ ແຖມຍັງອອກເປັນເສັ້ນໆ


2.ຄາຣ່າ ໂບ ຈຳກັດອາຫານແຕ່ມື້ລະ 500 ແຄຣໍລີ ແລະສວມຊຸດທີ່ຫັດເພື່ອຮັກສານຳ້ຫນັກໃຫ້ຢູ່ທີ່ 50 ກິໂລກຼາມ


3.ມາລີນ ດີທີບ  ຂໍໃຫ້ເທ ຜົງທອງແທ້ ລົງວິກເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງທອງສວຍງາມມີອໍລ່າ


4.ຈອນ ເວຍ ປ່ຽນວິກຕະຫລອດໃນການຖ່າຍທຳ Wild West ເພື່ອໃຫ້ຜົມເບິ່ງຢາວຂຶ້ນຢ່າງສົມຈິງ


5.ຈູດີ ການແລນ ຖືກສັ່ງໃຫ້ລົດນຳ້ຫນັກຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນຖ່າຍທຳ ເດີ່ວິຊາດອ໋ອບອໍ ໂດຍນາງຕ້ອງກິນຊຸບໄກ່ ກາແຟດຳ ສູບຢາມື້ລະ8ກອກແລະຕ້ອງກິນຢາລົດນຳ້ຫນັກອີກດ້ວຍ


6.ລິຕ້າ ເອເວີດ ຕ້ອງປ່ຽນຊື່ ຍ້ອນຜົມແລະປູກຜົມ ເພື່ອລົບຄວາມເປັນຊາດພັນ (ຊື່ເກົ່າແມ່ນ Margarita Carmen ) 


7.ໂຈນ ຄໍຟອດ ໃຊ້ ກຮົດບໍລິກ ປະສົມນຳ້ເຢັນລ້າງຕາມື້ລະ 2 ຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເປັ່ງປັ່ງສົດໃສ


8.ເຊເລນາ ຮອຍ ຄືຄົນທຳອິດ ທີເລີ່ມນຳເກືອ ມາຄັດຜິວ


9.ກໍເລຍ ເກແອມ ໃຊ້ເຈ້ຍແລະສຳລີ ຕິດລົງສົບປາກເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງອິ່ມນຳ້ ແຕ່ມັນກໍສ້າງບັນຫາເວລາກິນ


10.ຟານເຊວ ສະຕາ ເຜີຍວ່າເຄັດລັບຄວາມສາວຂອງນາງຄືການຕີລັງກາມ້ວນຫນ້າມ້ວນຫລັງ


11.ບິ່ວລີ່ ເບີດ ອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຫ້ອຍໂຫນກັບປະຕູເພື່ອໃຫ້ແຂນຕຶງກະຊັບແລະນົມຂະຫຍາຍ


12.ສົບ,ປາກນຸ່ມນວນຂອງ ມາລິນ ມອນໂຮ ເກີດຈາກການທາລິບ 5 ຊັ້ນ ເລີ່ມຈາກທາສີແດງເຂັ້ມບໍລິເວນຂອບປາກ ເຕີມສີທີ່ສະຫວ່າງຂຶ້ນຕາມທາງກາງ ຕາມດ້ວຍການກວດໄຮໄລ້ກະຈັບປາກ ເຕີມສົບທາງລຸ່ມ ແລະ ທາລິບ ກ໋ອດ ເພື່ອເຕີມຄວາມສະຫວ່າງໃສ


13.ເຄັດລັບຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງ ແຟນນີ ວໍ ຄືການຫ້ອຍຫົວລົງເພື່ອໃຫ້ເລືອດສູບໄດ້ດີຂຶ້ນ


14.ໄອດ້າ ລູປີໂນ ບອກວ່ານອກຈາກຂັດຜິວດ້ວຍເກືອແລ້ວ ການ ຕົບຫນ້າໂຕເອງ ເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງສຸຂະພາບດີມີເລືອດຝາດກໍ່ສຳຄັນຫລາຍເຊັ່ນກັນ