13.ຮູບພາບຊວນເຈັບຕັບ ພຶດຕິກຳທີ່ຄວນຖືກຈັດວ່າເປັນຄົນມັກງ່າຍສຸດໆ

13.ຮູບພາບຊວນເຈັບຕັບ ພຶດຕິກຳທີ່ຄວນຖືກຈັດວ່າເປັນຄົນມັກງ່າຍສຸດໆ
13.ຮູບພາບເຈັບປວດຫົວໃຈ ການກະທຳທີ່ເຖີງຂັ້ນໃຫ້ອາໄພບໍ່ໄດ້


1.ກິນຮອດດ໋ອກຖີ້ມໄວ້


2.ການລືບກະດານແບບໃຫມ່


3.ໄລ່ເງີນຂອງກອນເທື່ອລະຢ່າງ


4.ກິນພ້ອມກັນສາມລົດຊາດໂລ້ດ...


5.ລົບແນ່ກະໄດ້


6.ຕິດກັນແຕກແບບໃຫມ່


7.ໝູ່ຮ່ວມເດີນທາງທີ່ຫນ້າຮັກ


8.ກິນເຂົ້າໜົມຈົນເປື້ອນໄປໝົດ


9.ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງຕາມທາງຍ່າງ


10.ພິດຊ້າຕັດເຄິ່ງ


11.ມ້ຽນເກີບຢ່າງຖືກວິທີ


12.ກະດຽວຊ໋ອດຕ້ອງຢູ່ເທິງບໍ່ແມ່ນຫວາ


13.ເກະຊະ!!