13ປະໂຫຍດຂອງຢາສີຟັນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຢ່າງສະອາດໃສ ນອກເຫນືອໄປຈາກແຂ້ວຂອງເຈົ້າ

13ປະໂຫຍດຂອງຢາສີຟັນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຢ່າງສະອາດໃສ ນອກເຫນືອໄປຈາກແຂ້ວຂອງເຈົ້າ


ຢາສີຟັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີປະໂຫຍດຫລາຍ ເພາະນອກຈາກມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ປາກແລະແຂ້ວຂອງເຮົາສະອາດ ຢາສີຟັນຍັງສາມາດໃຊ້ທຳຄວາມສະອາດສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາຄິດບໍ່ຮອດໄດ້ອີກດ້ວຍ


1.ໃຊ້ພຽງເລັກນ້ອນເພື່ອຂັດເຄື່ອງເງິນໃຫ້ຂາວໃສ


2.ທຳຄວາມສະອາດໄຟໜ້າລົດ


3.ກຳຈັດຄວາມເປື້ອນອອກຈາກເປຍໂນ


4.ຂັດເກີບຜ້າໃບ


5.ທາຖິ້ມໄວ້ແລ້ວລ້າງອອກ ຊ່ວຍໃຫ້ແວ່ນຕາລອຍນຳ້ບໍ່ແຂງບາດຜິວ


6.ເຊັດຄວາມເປື້ອນເທິງພຶ້ນໄມ້


7.ກຳຈັດຄວາມເປື້ອນຝັງລຶກຫລາຍຊະນິດເທິງເສື້ອຜ້າ


8.ຂັດສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ວາວວັບຄືເຄື່ອງໃຫມ່


9.ໃຊ້ກັບເຕົາລີດກໍ່ໄດ້ຄືກັນ


10.ລົບຮອຍຂູດນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ເທິງໂທລະສັບ


11.ທາຖິ້ມໄວ້ຊ່ວຍໃຫ້ເລັບສະອາດໃສ


12.ລ້າງກິ່ນອາຫານອອກຈາກມື


13.ບີບໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມເພື່ອເຮັດເປັນຫມາກບານຄາຍຄຽດ ເອົາໄວ້ບີບຫລິ້ນ ແລະ ບໍ່ພັງງ່າຍຄືຫມາກບານທົ່ວໄປ