12 ຂໍ້ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການຂອງໂລກປີ 2017 ຍັງຈະສືບຕໍ່ວິກິດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ນັກວິເຄາະທົ່ວໂລກໃຫ້ເຫດຜົນວ່າສະພາບການຂອງໂລກໃນປີ 2017 ຍັງຈະສືບຕໍ່ຜະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນກັນຍ້ອນປັດໃຈຕ່າງໆ ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວກໍໄດ້ຮັບກະທົບເຊັ່ນກັນ ໃນນັ້ນມີ 12 ສິ່ງ:

1.ບັນຫາການເມືອງ,ການແບ່ງແຍກດິນແດນ, ສົງຄາມຢູ່ຕາເວັນອອກາງ
2.ໄຟວ່າງງານ ຫລື ຄົນບໍ່ມີວຽກເຮັດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນອຸດສາຫະກໍາຫລາຍແຫ່ງໃຊ້ຫຸ່ນຍົນແທນຄົນໃນພາກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ
3.ໄພແຫ່ງແລ້ງ ແລະ ການປ່ຽນສະພາບອາກາດຍິ່ງໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອາດທໍາລາຍຖານການຜະລິດ, ຂ້າຊີວິດຄົນ ແລະ ສັດ
4.ຕົວເລກຄົນທຸກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເກົ່າຍ້ອນພື້ນທີ່ທໍາກິນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງປະຊາຊົນຖືກນໍາເອົາໄປໃຊ້ໃນການພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສົ່ງຄາມກໍກາຍເປັນຄົນພາເນຈອນລ່ອງລອຍບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນ
5.ຫລາຍປະເທດຈັບເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນແບ່ງແຍກກັນລະຫວ່າງຊົນຊັ້ນທຸກຍາກ, ຊົນຊັ້ນກາງ ແລະ ຜູ້ຮັ່ງມີ
6.ອໍານາດລັດ, ຕຸລາການ ແລະ ຜູ້ຮັກສາກົດໝາຍເລີ່ມເຫັນເງິນເຫັນຄໍາເປັນທີ່ຕັ້ງຈົນເຮັດໃຫ້ລະບົບກົດໝາຍບໍ່ມີຄວາມສັກສິດ
7.ມະຫາອໍານາດເລີ່ມແຜ່ອິດທິພົນຄອບຄອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຊິງຄວາມໄດ້ປຽບໃນການຮັກແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອູ່ເຂົ້າອຸ່ປາ
8.ໂຮງຈັກໂຮງານ, ບໍລິສັດ, ຫ້ອງການ ແລະ ສໍານັກງານອື່ນໆເລີ່ມຄັດເລືອກເອົາຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເກັ່ງຫລາຍຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ອະນາຄົດ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜຸ່ມ ຫລື ຄົນເຖົ້າຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະ ຮຽນຮູ້ຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າວຽກຕົວຈິງ
9.ປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ຈະເລີນແລ້ວພວມອວຍໜ້າເຂົ້າມາຫາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຫລາຍຂຶ້ນເຂົ້າມາລົງທຶນຂຸດຄົ້ນເອົາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແຕ່ຄ່າແຮງງານຕໍ່າ
10. ສະພາບອຸບັດຕິເຫດຍິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດ ແຕ່ລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ
11.ບັນຫາການຫລິ້ນເສັ້ນຄົນເຈົ້າຄົນຂ້ອຍ ລວມເຖິງການສໍ້ລາດບັງຫລວງຍິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຈະເປັນລະບົບສໍ້ລາດບັງຫລວງເປັນເຄື່ອຂ່າຍຢາກທີ່ຈະກວດສອບ
12.ມົນລະພິດ ແລະ ໝອກຄວັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມະນຸດ

 

ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao