12ປະໂຫຍດຂອງວິກທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

1.ໃຊ້ໄລ່ແມງ

ໃນມື້ທີ່ຢາກັນຍຸງໝົດພຽງເປີດຝາກະປຸກວິກປະໄວ້ກໍ່ສາມາດໄລ່ຍຸງ,ແມງວັນແລະແມງອື່ນໆທີ່ມາກວນໃຈໄດ້

2.ລຸດອາການປວດຫົວ

ເມນທອນ ຊື່ງມີສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງວິກຊ່ວຍລຸດຄວາມດັນເລືອດໃນຫົວໄດ້ຈື່ງຊ່ວຍລຸດອາການປວດຫົວໄດ້ພຽງແຕ່ນວດຄ່ອຍໆບໍລິເວນໜ້າຜາກ

3.ປ້ອງກັນແລະຮັກສາສົ້ນຕີນແຕກ

ທາວິກບໍລິເວນສົ້ນຕີນກ່ອນເຂົ້ານອນເພາະບໍລິເວນສົ້ນຕີນແຕກແລະແຫ້ງແລ້ວໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນນອນແລ້ວຈື່ງລ້າງອອກໃນຕອນເຊົ້າເພາະວ່າກີ່ນແມນທອນຈະແຮງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ສົ້ນຕີນລຽບ

4.ຊ່ວຍລຸດຫນ້າທ້ອງ

ນຳເອົາສາມ໋ອງ1ບ່ວງ,ເຫຼົ້າ1ບ່ວງ,ຜົງເບກີ້ງໂຊດາ1ບ່ວງແລະວິກເຄີ່ງກະກັບຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນທາບໍລິເວນໜ້າທ້ອງຫຼືບໍລິເວນຢາກລຸດຂະໜາດລົງແລ້ວພັນພາດສະຕິກຫໍ່(ແນວຫໍ່ອາຫານ)ກ່ອນອອກກຳລັງກາຍແລ້ວຈື່ງຄ່ອຍລ້າງອອກເຮັດແບບນີ້ອາທິດລະ2-3ເທື່ອຮັບຮອງວ່າບໍ່ແພ້ຄຮີມສະລາຍໜ້າທ້ອງຕາມຕະຫລາດແນ່ນອນ

5.ປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຍ່ຽວສະຊາຍ

ບາງເທືອສັດລ້ຽງອາດຍ່ຽວບໍ່ເປັນທີ່ເປັນທາງເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໂດຍການເປີດຝາກັບວິກປະໄວ້ບໍລິເວນທີ່ສັດລ້ຽງມັກຍ່ຽວເພາະສັດຕະແພດໄດ້ຢືນຢັນວ່າທັງໝາແລະແມວບໍ່ມັກກິນວິກ ແບບນີ້ກໍລຸດປັນຫາການຍ່ຽວສະຊາຍແນ່ນອນ

6.ປ້ອງກັນແມວບໍ່ໃຫ້ມາຫຍຸ້ງກັບເຟີນີເຈີ

 ແມວມັກເຮັດໃຫ້ເຟີນິເຈີເປັນຮອຍເຮົາພຽງແຕ່ເປີດກັບວິກໄວ້ແຖວນັ້ນແມວມັນກາບໍ່ມາວົນແລ້ວ

7.ລຸດຮອຍແຕກຂອງຜິວ

 ພຽງທາວິກເທີງຜິວຮອຍແຕກ ທຸກມື້ເປັນເວລາ2ອາທິດຮອຍແຕກນັ້ນຈະຄ່ອຍໆຈາງອອກ

8.ຮັກສາເຊື້ອຮາຢູ່ເລັບ

ຫາກມີປັນຫາເຊື້ອຮາຢູ່ເລັບທາວິກຢູ່ເລັບກ່ອນນອນແລ້ວໃສ່ຖົງຕີນແລ້ວລ້າງອອກໃນຕອນເຊົ້າແລະຄ່ອຍໆຕັດເລັບທີ່ຕິດເຊື້ອໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

9.ລຸດຮອຍຊ້ຳ

ທາວິກຄ່່ອຍໆບໍລິເວນຊ້ຳວິກຈະຊ່ວຍລຸດອາການໄຂ່ແລະຮອຍຊ້ຳຈະຈາງໄປ

10.ລຸດອາການປວດຫູ

ບາງຄັ້ງມີອາການປວດຫູເນື່ອງຈາກຕິດເຊື້ອ ເຮົາອາດຈະລຸດອາຫານປວດໄດ້ໂດຍໃຊ້ສຳລີກ້ອນນ້ອຍໆປ້າຍວິກລົງໄປອັດຫູໄວ້2-3ຊົ່ວໂມງຫຼືກ່ອນໄປພົບໝໍ

11.ຮັກສາສິວ

ພຽງແຕ່ທາວິກບາງໆເທີງຮອຍແດງ(ສິວຕັນ,ສິວອັກເສບ)ທາແລ້ວປະໄວ້ຂ້າມຄືນກ່ອນເຮັດຄວາມສະອາດຕາມປົກກະຕິເຮັດທຸກຄືນໜ້າຈື່ງບໍ່ມີສິວຫຼາຍ

12.ລຸດອາການປວດກ້າມເນື້ອຫຼືປວດຫຼັງ

ວິກມີສ່ວນປະສົມທີ່ຊ່ວຍກ້າມເນື້ອຫາກມີອາການປວດຫຼັງແມ່ນສາມາດທານວດບໍລິເວນນັ້ນໆໄດ້

ແນະນຳ

-ຖ້າໃຊ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ລອງທາວິກຫຼັງມືກ່ອນນ້ອຍໜື່ງເພືອ່ເບີ່ງວ່າມີອາການແພ້ຫຼືບໍ່ຫາກວ່າອາການຮ້ອນໄໝ້ຮອຍແດງຫຼືອາການອື່ນໆໃຫ້ຢຸດການໃຊ້ງານ

- ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈໃຫ້ປຶກສາໝໍກ່ອນໃຊ້