12ບັນຫາທີ່ສັງເກດງ່າຍໆວ່າໃຜມັກອິດສາ

1.ມັກຮຽນແບບ: ໃຜຈັກຄົນທີ່ຢາກໄດ້ໃນສີ່ງທີ່ເຮົາມີເຊັ່ນ: ງານ,ຄວາມຮັກຫລືແນວທາງການແຕ່ງໂຕທີ່ພວກເຂົາຈະຮຽນແບບພຶດຕິກຳແນວຕ່າງ,ກາຍແຕ່ງໂຕແລະແນວຄວາມຄິດຂອງເຮົາທັງນີ້ເຮົາບໍ່ຄວນລຳຄານແຕ່ຄວນໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຂົາໃຫ້ເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍໂຕເອງລວມຖືງການສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າການເປັນໂຕຂອງໂຕເອງແມ່ນສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ

2.ມັກຍົກຍ້ອງຕີຊະນິດ: ຄົນຂີ້ອິດສາຈະມັກຍົກຍ້ອງຢ່າງຈີງໃຈແຕ່ພໍລັບຫລັງພວກເຂົາກໍ່ເວົ້າລັບຫລັງໃຫ້ເຈົ້າທັນທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດທຳທ່າວ່າບໍ່ໄດ້ອິດສາຍັງເຈົ້າເລີຍ

3.ສົມນ້ຳຫນ້າຄວາມສຳເລັດຂອງເຈົ້າ: ຄົນຂີ້ອິດສາມັກສົມນ້ຳຫນ້າຄວາມສຳເລັດຂອງເຈົ້າໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສຳໃດພວກເຂົາອາດຈະເຮັດໂຕເອງໃຫ້ເສຍມາລະຍາດແຕ່ເຮົາບໍ່ຄວນໃສ່ໃຈເພາະເຮົາເຮັດເປັນສົນໃຈພວກເຂົາແຮງໄດ້ໃຈດັ່ງນັ້ນຈື່ງຖອນຕົວແລະຕັ້ງໃຈກັບຄວາມສຳເລັດຂອງໂຕເອງ

4.ດີໃຈເວລາເຮົາລົ້ມ:ຄົນພວກນີ້ບໍ່ສາມາດຍິນດີກັບຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາໄດ້ແຕ່ຈະດີໃຈກັບຄວາມລົ້ມຂອງເຮົາແທນຖ້າເຮົາພາດມື້ໃດພວກເຂົາຖ້າຊ້ຳເຕີມເຮົາ

5. ພວກເຂົາຈະບໍ່ຢູ່ຂ້າງເຮົາໃນຍາມທີ່ເຮົາມີຄວາມສຸກ:ພວກເຂົາອາດເຮັດເປັນທຳມະດາບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂື້ນເມື່ອເວລາເຈົ້າມີຄວາມສຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຮູ້ສຶກສຳຄັນນ້ອຍລົງດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈື່ງຕັດສິນໃຈໄປໄກໆດີກວ່າ

6. ຫາເລື່ອງແຂ່ງຂັນ:ເນື່ອງຈາກວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການເປັນຜູ້ນຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດແລະຢາກພິສູດຄວາມເກັ່ງກວ່າເຈົ້າເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຈົ້າອາດປະຕິເສດໄປຊະ

7.ເວົ້າຂ້ວນເຈົ້າ:ຄົນຂີ້ອິດສາຈະຫາເລື່ອງເວົ້າຂ້ວນໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາແຖມຍັງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເຈົ້າອີກທາງທີ່ດີຄວນພົບໜ້າກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ຊື່ງໜ້າແລະລົມກັນຢ່າງຈີງຈັງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງພວກເຂົາບໍ່ແນ່ເຂົາອາດປ່ຽນພຶດຕິກຳ

8.ເອົາແຕ່ວິຈານ: ຄຸົນຂີ້ອິດສາຈະເບີ່ງເຈົ້າວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຫລາຍຢ່າງແຕ່ແຄ່ໂຊກດີເທົ່ານັ້ນດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈື່ງຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮູ້ໂຕຖືງເຈົ້າຈະເຮັດທຸກຢ່າງດີສຳໃດແຕ່ສຸດທ້າຍພວກເຂົາກໍ່ຈະຫາທາງຈັບຜິດເຈົ້າຈົນໄດ້

9.ພວກເຂົາຊັງເຈົ້າ:ຄົນຂີ້ອິດສາຈະຊັງເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນນັ້ນເປັນເພາະເຂົາຢາກເຮັດເປັນຄືເຈົ້າແລະທີ່ສຳຄັນການເຮັດຄວາມດີຕ່າງໆກໍ່ບໍ່ສາມາດລຸດຄວາມຊັງຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້

10.ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບຄົນອື່ນແຕກແຍກ:ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວ,ຄວາມຮັກແລະຫມູ່ຄູ່ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ສະຊະນິດກັບເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກໃຈຫວັ່ນໄຫວ

11.ເກັບຄວາມອິດສາຂອງໂຕເອງໄວ້:ໃນເວລາໃຜຈັກຄົນມາຍິນດີກັບເຈົ້າຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດທຳທ່າມາສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ

12.ເປັນຄົນທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາຫ່ວຍສຸດໆ:ພວກທີ່ອິດສາເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຫາວິທີໃຫ້ຄຳແນາະນຳທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເຈົ້າແລະພວກເຂົາອາດລອກລໍ້ໃຫ້ເຈົ້າເຊື່ອວ່າວິທີຂອງພວກເຂົາດີທີສຸດແລ້ວແຕ່ສຸດທ້າຍເຈົ້າອາດເດືອດຮ້ອນຫລາຍກວ່າເກົ່າ ການຮັບມືກັບຄົນອິດສາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆອັນທີ່ຈີງພວກເຂົາມີຄວາມໝັ່ນໃຈໃນໂຕເອງຕ່ຳແລະການໃຈຮ້ອນໃສ່ພວກເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດີຂື້້ນນຳດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນເປັນໂຕຂອງໂຕເອງສຳຄັນແລະພົບຫນ້າກັບພວກເຂົາເມື່ອຈຳເປັນ ພະຍາຍາມຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ແກ້ໄຂປັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້