11 ວິທີຄວາມງາມງ່າຍໆພຽງແຕ່ໃຊ້ວາສະລິນ

1 ໃຊ້ວາສະລິນທາລົງຂໍ້ມືແລະຫຼັງໃບຫູກ່ອນຈະສີດນ້ຳຫອມທຸກຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ກີ່ນຕິດດົນຂື້ນ

2ທາຕີນດ້ວຍວາສະລິນແລ້ວໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນນອນທຸກຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ຕີນຂອງເຮົານຸ່ມບໍ່ແຫ້ງແຕກ

3 ທາວາສະລິນລົງເທີງແນວຂົນຕາເພື່ອເອົາກາວຕິດຂົນຕາອອກງ່າຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ

4 ເອົາວາສະລິນທາບໍລິເວນອ້ອມນີ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເວລາທາເລັບແລ້ວບໍ່ເປື້ອນອອກນອກເລັບ

5 ທາວາສະລິນນ້ອຍໜື່ງລົງເທີງຂົນຕາໃຫ້ເບີ່ງເງົາງາມ,ໜາໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ມາດຄາຮ່າເລີຍ

6 ທາວາສະລິນລົງບໍລິເວນປາກແກ້ວຢາທາເລັບ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຢາແຫ້ງຈົນເປີດຝາອອກຍາກ

7 ທາວາສະລິນໃສ່ຕີ່ງຮູຫູໄວ້ເວລາໃສ່ຕຸ້ມຫູຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃສ່ງ່າຍຂື້ນ

8 ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມບໍ່ແຕກປາຍໂດຍການທາວາສະລິນບ່ອນປາຍຜົມ

9 ປະສົມຜົງນ້ຳຫວານສີແດງກັບວາສະລິນແນວລະ1ບ່ວງເພື່ອເຮັດເປັນລິບສີ ໃນແບບຝີມືໂຕເອງ

10 ໃຊ້ວາສະລິນທາໜ້າຜາກບ່ອນບໍ່ມີຜົມແລະບໍລິເວນຫູເວລາເຮັດສີຜົມຈື່ງບໍ່ເປື້ອນຜິວໜັງທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ

11 ໃຊ້ວາສະລິນແຕ່ງຂົນຄິວໃຫ້ຢູ່ຊົງໝົດມື້ໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ