11 ພຶດຕິກຳທີ່ບອກວ່າຜູ້ຊາຍໝົດຮັກແລ້ວ

1.ເຂົາບໍ່ໄດ້ໂທຫາມາຫຼາຍວັນແລ້ວ: ຖ້າສໍາຫຼັບຄົນປົກກະຕິໂທຫາກັນທຸກວັນ ແລະຢູ່ໆ ເຂົາກໍໂທຫາໜ້ອຍລົງເລື່ອຍໆ ຫຼືຂາດການຕິດຕໍ່ໄປ.

2.ຫາເລື່ອງຊວນໃຫ້ຜິດກັນ: ຖ້າຢູ່ໆເຂົາເກີດບໍ່ພໍໃຈໃນເລື່ອງບາງເລື່ອງ ທັ້ງໆທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເຂົາສາມາດຍອມຮັບເລື່ອງດຽວກັນນີ້ໄດ້ ແລ້ວເຂົານໍາມາເປັນປະເດັນໂຕ້ຖຽງ ນີ້ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ ເຂົາບໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຈະຢູ່ກັບເຈົ້າແລ້ວ

3.ເຂົາກາຍເປັນຄົນທີ່ມີເງື່ອນງໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ບອກເຈົ້າຄືທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່, ຢູ່ໃສ, ໄປກັນໃຜ ຫຼືໂທລະສັບລົມກັບໃຜ…ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເຈົ້າຖາມເອງຈຶ່ງຕອບ

4.ເຂົາໄປທ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ເວລາກັບເຈົ້າ: ຖ້າແຕ່ກ່ອນເຈົ້າເປັນຄົນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນຊີວິດຂອງເຂົາ ແຕ່ດຽວນີ້ກາຍເປັນວ່າ ເຈົ້າທັງສອງຕ້ອງຜິດກັນເພາະບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ ແຕ່ເຂົາມັກໄປກັບໝູ່ເພື່ອນຕະຫຼອດ ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກທີ່ເຂົາມີໃຫ້ເຈົ້າເລີ່ມຫຼຸດໜ້ອຍລົງໄປແລ້ວ

5.ບັນຍາກາດງຽບ ລົມກັນໜ້ອຍລົງ

6.ໝູ່ເພື່ອນທີ່ສະໜິດຂອງເຈົ້າເລີ່ມຖາມວ່າ ລະຫວ່າງເຈົ້າກັບແຟນ ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິບໍ? ເພາະເຂົາສັງເກດເຫັນຄວາມຫ່າງເຫີນລະຫວ່າງເຈົ້າກັບແຟນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

7.ເຂົາວິຈານ ຫຼຕໍານິເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

8.ບໍ່ຄິດຮອດກັນ: ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຄິດຮອດແບບວ່າຢາກພົບໜ້າເຈົ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຫວານໆຫາກັນ ຫຼືຈະລາຍງານໂຕຕະຫຼອດເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເປັນການຄິດຮອດເລື່ອງລາວຄວາມເປັນໄປຂອງອີກຝ່າຍເຊັ່ນ ຍ່າງຜ່ານຮ້ານອາຫານແຊບໆ ຄິດຢາກທີ່ຈະຊວນເຈົ້າໄປນັ່ງກິນດ້ວຍກັນ, ເວລາເຫັນເຄື່ອງງາມໆຄິດຢາດຊືໃຫ້ເຈົ້າແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ

9.ບໍ່ຢາກພົບ: ຖ້າຫາກວ່າໃນໜຶ່ງອາທິດ ເຈົ້າ ແລະແຟນມີເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ພົບກັນ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ສຶກຢາກທີ່ຈະພົບກັນ ເຮັດຄືວ່າຖ້າຫາກໃຜຈັກຄົນຫາຍໄປກໍອີກຫຼາຍວັນກວ່າຈະຮູ້ສຶກໂຕ

10.ບົດສົນທະນາຈືດ ແລະຝືດ ບໍ່ມີເລື່ອງທີ່ຈະລົມກັນ, ຖົກຖຽງ ແລະປຶກສາປັນຫາຕ່າງໆ

11.ລືມວັນສໍາຄັນໆຂອງກັນ ແລະກັນ