10 ເລື່ອງພື້ນຖານທີ່ຄູ່ແຕ່ງງານໃໝ່ຄວນຮູ້

ການປູພື້ນຖານທີ່ດີໃຫ້ຊີວິດຄູ່ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍຕໍ່ຍອດຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ດັ່ງນັ້ນໃນຄໍລຳ ຊີວິດກັບຄວາມຮັກ ວັນນີ້ແອັດມິນເລີຍມີ 10 ເລື່ອງພື້ນຖານທີ່ຄູ່ແຕ່ງງານໃໝ່ຄວນຮູ້ ມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີຂໍ້ໃດແດ່ນັ້ນ ເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ

1.ປັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຕົງກັນ

2.ລໍຖ້າໃຫ້ພ້ອມກ່ອນແລ້ວຈິ່ງມີລູກ

3.ປັບລະບົບການເງິນໃຫ້ດີ

4.ຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ໄດ້

5.ຄິດກ່ອນເວົ້າທຸກຄັ້ງ

6.ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ

7.ຢ່າຍອມແພ້ຕໍ່ອຸປະສັກ ຫຼື ສິ່ງໃດງ່າຍໆ

8.ໃຫ້ອື່ນຝ່າຍມີພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວແນ່ກໍ່ດີ

9.ໝັ່ນເຂົ້ານອນພ້ອມກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ຊ່ວງເວລາຜິດໃຈຍັງກໍ່ຕາມ

10.ມ່ວນກັບຊີວິດຄູ່ໃຫ້ເຕັມທີ່

ທັງ 10 ຂໍ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຄູ່ແຕ່ງງານໃໝ່ລອງນຳໄປໃຊ້ເບິ່ງ ຮັບຮອງວ່າຊີວິດຄູ່ຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແນ່ນອນ