10 ເຄັດລັບທີ່ເບິ່ງແຍງຜິວ

ໃນໜ້າຝົນນີ້ຈະມີວິທີເບິ່ງແຍງຜິວພັນແບບໃດບໍ່ໃຫ້ໝອງຄໍ້າເພາະນໍເາຝົນສະໄໝນີ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອີ່ຫຍັງຫຼາຍຢ່າລປະປົນກັນມາພ້ອມກັບເມັດຝົນສະນັ້ນຕ້ອງຟ້າວເບິ່ງແຍງຕົວເອງດີກ່ວາ

1.ອັນດັບທໍາອິດຕ້ອງປັບທີ່ຄວາມຄິດກ່ອນວ່າລະດູຝົນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເບິ່ງແຍງຕົວເອງ ບໍ່ແມ່ນເລີຍ ລະດູຝົນຕ້ອງເບິ່ງແຍງຕົງເອງໃຫ້ຫຼາຍໆ

2.ໜ້າຝົນວິທີ່ເບິ່ງແຍງຜິວພັນຈະແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກການເບິ່ງແຍງຜິວພັນໃນລະດູການອື່ນ ເພາະນໍ້າຝົນທີ່ຕົກຈາກຟ້າຈັດເຕັມມາທັງມົນລະພາວະ ມັນລະພິດ ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສານປົນເປື້ອນຫຼາຍຢ່າງຕົກໃສ່ຜິວເຮົາຄັ້ງໜຶ່ງກໍ່ເທົ່າກັບວ່າມັນລະເບີດສານເຄມີແບບໃດແບບໜຶ່ງ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທໍາຮ້າຍຜິວຂອງເຮົາໄດ້ໂດຍກົງ

3.ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ຜິວຖືກນໍ້າຝົນ ບໍ່ອອກໄປນອກບ້ານເວລາຝົນຕົກຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ຖ້າຈໍາເປັນຫຼັງຈາກແຂ່ງຝົນມາແລ້ວຕ້ອງຟ້າວໄປລ້າງຜິວໜ້າໃຫ້ສະອາດທັນທີ

4.ຖ້າກໍລະນີປຽກທັງຕົວ ຮີບອ້າບນໍ້າສະຜົມດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ຊ່ວຍສະລ້າງຄວາມສົກກະປົກ ລວມທັງເຊື້ອໂຣກເຊື້ອໄວຣັດທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ

5.ເຖິງແມ່ນທ້ອງຟ້າຈະມືດຄື້ມ ແຕ່ສາວໆທຸກຄົນຍັງຕ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງທາຄີມກັນແດດກ່ອນອອກຈາກບ້ານ ເນື່ອງຈາກວ່າທ້ອງຟ້າທີ່ບໍ່ມີແດດເລີຍ ອຸນຫະພູມນ້ອຍດຽວຂອງແດດກໍ່ສາມາດທໍາຮ້າຍຜິວໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຄີມກັນແດດຍັງຕ້ອງຈໍາເປັນ

6.ໃຊ້ຄຣີນຊິ່ງເຮັດຄວາມສະອາດຜິວໃນໜ້າຝົນສະພາບອາກາດຮ້ອນຊື້ນ ຊຶ່ງເປັນຕົວການສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ຜິວອຸດຕັນ ສາວໆຈຶ່ງຄວນໃຊ້ຄຣີນຊິ່ງເຮັດຄວາມສະອາດຜິວກ່ອນລ້າງໜ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ກໍາຈັດສິ່ງສົກກະປົກ ແລະ ສິ່ງອຸດຕັນໃຫ້ໝົດກ້ຽງ

7.ມາສໜ້າອາທິດລະຄັ້ງ ແນ່ນອນວ່າຍັງຕ້ອງມາສໜ້າກັນຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຜິວອຸດຕັນຈາກຄາບເຄື່ອງສໍາອາງໃນຜິວໜ້າ

8.ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຊ່ວຍສ້ອມແຊມຜິວພັນໃຫ້ກັບມາຟື້ນຟູສົດໃສ ນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ 8 ຊົ່ວໂມາງຕໍ່ມື້ ເບິ່ງແຍງຄວາມງາມຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ ຜິວພັນສຸຂະພາບດີຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຂື້ນ

9.ໃຫ້ອາຫານຜິວດ້ວຍການກິນຜັກໝາກໄມ້ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ວິຕາມິນບໍາລຸງຜິວກໍ່ຢູ່ໃນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ເຮົາຮັບປະທານເຂົ້າໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນເອງ

10.ດື່ມນໍ້າຕະຫຼອດ ລືມບໍ່ໄດ້ຄືນໍ້າສະອາດບໍລິສຸດ ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜິວພັນ ຮັບຮອງວ່າຖ້າດື່ມນໍ້າສະອາດໃຫ້ພຽງພໍ ຫຼືຢ່າງນ້ອຍ 8-10ຈອກຕໍ່ມື້ ລາງວັນຄື ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄວາມສົດໃສມີນໍ້າມີນວນຕະຫຼອດໜ້າຝົນ