10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຍອດຮິດໃນສິງກະໂປ

 

ມາຣິນ່າ ເບ (Marina Bay)

 

ມາຣິນ່າ ເບ ແຊນ (Marina Bay Sands)

 

ຄລາກ ຄີ (Clarke Quay)

 

ອໍຊາດ  (Orchard)

 

ວັດສະຣິ ມາຣິອໍາມັນ(Sri Mariamman Temple)

 

ວັດພະແຂ້ວແກ້ວ (Tooth Relic Buddha Temple)

 

ວັດເຈົ້າແມ່ກວນອິມ (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)

 

ວັດຊຽນຮົກເກ໋ງ (Thian Hock Keng Temple)

 

ຢູນິເວີຊັລ ສະຕູດິໂອ (Universal Studio)

 

ຫໍພິພິຕະພັນສັດນ້ຳ (SEA Aquarium-Marine Life Park)