10 ວິທີເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານາຍຮັກແພງ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນວຽກງານ

 

ບັນຫາຄາໃຈທີ່ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ສຳລັບຄົນທີ່ວຽກປະຈຳ ຫຼາຍກວ່າ 70% ນັ້ນຄືຄວາມຮູ້ສຶກໝົດກຳລັງໃຈ ຫຼື ນ້ອຍອົກນ້ອຍໃຈ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ທຸ້ມເທກຳລັງແຮງກາຍ ແລະ ໃຈ ເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຜົນງານ ແຕ່ເຈົ້ານາຍຂອງທ່ານກັບເບິ່ງຂ້າມຜົນງານຂອງທ່ານ ແລ້ວຈະເຮັດແບບໃດດີ ເພາະທ່ານເອງກໍ່ເຫັນຄົນປະເພດປະຈົບປະແຈງເຈົ້ານາຍເພື່ອຫວັງຜົນບໍ່ເປັນອີກ ສະນັ້ນຄວນເຮັດແນວໃດ? ເຮົາເອງຄວນມີການປັບປ່ຽນຕົວເອງແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້ານາຍເອັນດູ ຮັກແພງ

1.ຢ່າເປັນຄົນແຂງຈົນເກີນໄປ ຕ້ອງຮູ້ຫັດຕົນເອງໃຫ້ຮູ້ຈັກເວົ້າເອົາອົກເອົາໃຈເຈົ້ານາຍຄືຄົນອື່ນແນ່ ເວົ້າຊື່ໆ ບໍ່ເສຍຫຍັງຫຼາຍດອກ ແຖມມີຜົນດີຊ້ຳ ຫຼາຍຄົນກໍ່ເຮັດ

2.ພະຍາຍາມສ້າງຜົນງານຕໍ່ໄປ ຄວາມດີຍ່ອມຊະນະທຸກຢ່າງ ຈັກວັນໜຶ່ງກໍ່ຈະມີຄົນເຫັນ ແລະ ຊື່ນຊົມກັບຜົນງານຂອງເຮົາ

3.ພະຍາຍາມຂໍຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳປຶກສາຈາກເຈົ້ານາຍແນ່ບາງຄັ້ງ

4.ສັງເກດວ່າເຈົ້ານາຍມັກສິ່ງ ແລະ ບໍ່ມັກສິ່ງໃດແນ່ ເພື່ອຕົນເອງຈະສາມາດຮູ້ວິທີປັບຕົວເຂົ້າຫາເຈົ້ານາຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

5.ຢ່າເຮັດຕົວຮູ້ເກີນຄົນອື່ນຫຼາຍ

6.ຢ່າເປັນຄົນມັກຈົ່ມນິນທາເຈົ້ານາຍລັບຫຼັງ ເພາະຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ

7.ເຖິງເວລານຳສະເໜີຜົນງານທ່ານຕ້ອງກຽມຂໍ້ມູນໃຫ້ພ້ອມ ຢ່າໃຫ້ມີແນວຄາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານາຍປະທັບໃຈ

8.ຕ້ອງຝຶກຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນຄິດໄວ, ເຮັດວຽກໄວ, ເຮັດວຽກເປັນ ເຈົ້ານາຍບອກຫຍັງ ຢາກໄດ້ຫຍັງ ກໍ່ສາມາດຈັດໃຫ້ໄດ້ທັນໃຈເຈົ້ານາຍ

9.ຫາກທ່ານໂຊກຮ້າຍໄດ້ເຈົ້ານາຍຂີ້ໂມໂຫເອົາແຕ່ໃຈ ທ່ານກໍ່ຄວນເກັບອາລົມໄວ້ບໍ່ຄວນໂຕ້ຕອບກັບ ໃຫ້ຄິດໄວ້ວ່າ ງານຄືເງິນ ມີວຽກງານເຮັດກໍ່ມີເງິນ

10.ບຸກຄະລິກການແຕ່ງຕົວກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ເບິ່ງດີ ເບິ່ງສະອາດຕາ