10 ວິທີເລີກສູບຢາສູບ

1. ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຊັດເຈນ ຈະຂຽນແປະເອົາໄວ້ໃນຫ້ອງ,ໜ້າປະຕູ,ໜ້າແວ່ນ ຫຼື ບ່ອນໃດກາໄດ້ ວ່າເຮົາຈະເລີກສູບຢາສູບ ເພື່ອຫຍັງ, ເພື່ອຄົນຮັກ,ເພື່ອລູກ,ເພື່ອຄອບຄອບ,ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ຫຼື ເພື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

2. ຂໍຄຳປຶກສາຈາກແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນ່າເຊື່ອຖືກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກແພດ ຫຼື ຄີກນິກ.

3. ກຳນົດເວລາໃນການສູບຢາທີ່ແນ່ນອນ ເອົາປະຕິທິນມາເອົາບິກມາຈົດວາງໄວ້ເລີຍ ວ່າມື້ໃດຈະເປັນມື້ເລີກສູບຢາ ເພື່ອຈະເປັນສະຕິໃນການບໍ່ຢາກສູບຢາສູບອີກ.

4. ຂົນອຸປະກອນໃນການສູບຢາເອົາມາຖີ້ມໃຫ້ໝົດ ບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອ ແລະ ນຳເຂົ້າໜົມອົບທີ່ແກ້ອາການຢາກສູບເອົາໄວ້ໃກ້ໆຕົວເຊັ່ນ: ລູກອົບ,ໝາກໄມ້........

5. ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຄົນສູບຢາ ສີ່ງນີ້ເປັນສີ່ງສຳຄັນ ຫາກໝູ່ໆອ້ອມຕົວເຮົາຍັງສູບຢາສູບ ແລ້ວໄປຢືນຢູ່ຂ້າງໆ ມີໂອກາດສູງທີ່ເຮົາຈະເອົາຊະນະຄວາມຢາກບໍ່ໄດ້ ຄືກັບຫຼຸດນ້ຳໜັກຫັ້ນແລະໝູ່ຈະລາກໄປກິນບຸກເຟ່ນຳ.

6. ບໍ່ກົດດັນຈົນເກີນໄປ ຮູ້ດີຂອງແບບນີ້ຕ້ອງມີວິໄນ ແຕ່ຢ່າຈົນມຸ່ນຄຽດຈົນເກີນໄປ ແທນທີ່ສະໝອງຈະຄິດແຕ່ເລື່ອງເລີກສູບຢາ ຫ້າມໃຈຕົວເອງບໍ່ໃຫ້ຢາກສູບ ເຮົາເອົາສະໝອງໄປຄິດເລື່ອງອື່ນດີກວ່າ ໃຫ້ລືມໆເລື່ອງສູບຢາໄປເລີຍ.

7. ຫາກິດຈະກຳອື່ນໆເຮັດທົດແທນ ຫາກເວລາເດີມໆທີ່ເຮົາເຄີຍສູບຢາສູບມາຮອດ ເຊັ່ນ: ພັກຜ່ອນກາງເວັນ,ພັກຜ່ອນຕອນບ່າຍ,ພັກຜ່ອນຕອນແລງ ຕ້ອງແມ່ນໄດ້ຍ່າງອອກໄປສູບຈັກອັນ ໃຫ້ເອົາເວລາຊ່ວງນັ້ນໄປເຮັດຢ່າງອື່ນແທນ ອາດຈະອອກກຳລັງກາຍ,ອ່ານໜັງສື,ເບີ່ງໜັງ,ຟັງເພງ ຫຼື ກິດຈະກຳໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ຕົນເອງມັກ ເພື່ອຂ້າເວລາເຫຼົ່ານັ້ນໄປ.

8. ຕ້ອງໃຈແຂງໃຫ້ຖືງທີ່ສຸດ ບໍ່ມີການຈັບຢາສູບຂື້ນມາສູບໂດຍເດັດຂາດ ຕົວຢ່າງວ່າ ຫາກເຮົາຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກໃຫ້ໄດ້ 5 ກິໂລ ແລ້ວຈະໃຫ້ລາງວັນກັບຕົວເອງ

9. ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຕາມຫຼັກງ່າຍໆ 3 ຂໍ້

- ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ

- ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ

- ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ

     ຫາກເຮັດໄດ້ຕາມນີ້ ຮັບຮອງວ່າສຸຂະພາບຂອງເຮົາມີຮູບຮ່າງທີ່ດີຂື້ນແນ່ນອນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຢາກກັບໄປທໍລະມານຕົນເອງອີກ

10. ທຸກຄັ້ງທີ່ຮູ້ສຶກທໍ້,ສູ້ບໍ່ໄຫວ,ແຂງໃຈບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຫັ້ນກັບໄປເບີ່ງ’’ແຮງຈູງໃຈ’’ ທີ່ເຮົາຂຽນໄວ້ອີກຄັ້ງ ວ່າເຮົາເລີກສູບຢາສູບເພື່ອຫຍັງ,ເພື່ອໃຜ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນສູ້ໃໝ່ ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດເພື່ອໜີຫ່າງຢາສູບແມ່ນໃຫ້ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນໆ,ຊ່ວງເວລາເດີມໆ ເພື່ອໃຫ້ເປັນນິໄສ.