10 ຂໍ້ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ໂອກາດໃນຊີວິດ

1. ຍຸກນີ້ປະສົບການສຳຄັນກວ່າຄວາມຮູ້ ດຽວນີ້ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ເງີນມິລາຍຮັບຫລາຍຂື້ນຕ້ອງເພີ່ມປະສົບການໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ເພາະຍຸກນີ້ຄົນທີ່ເຫັນໂອກາດ ລວຍແບບຕິດຈະຫລວດເພາະເຂົາຈະຫາປະສົບການໃຫມ່ໆແລະຈະເຫັນໃນສິ່ງໃຫມ່ໆ

2. ຄົນຈະເຫັນຄ່າເຈົ້າໃນສິ່ງທິ່ເຈົ້າເຮັດຢູ່ ການຄົ້ນຫາໂຕເອງກໍ່ຄືວຽກທີ່ຈະບົ່ງບອກໂຕຕົນຂອງເຮົາເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ແລະບໍ່ມີໃຜສາມາດຫາວຽກທີ່ບົ່ງບອກໂຕຕົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະຮູ້ໂຕຕົນຂອງເຮົາຜ່ານການເຮັດວຽກເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແບະຢ່າຢຸດຄົ້ນຫາໂຕເອງ

3. ຄົນສະຫລາດຈະປ່ຽນງານກິດຈະກຳຍາມວ່າງໃຫ້ເຮັດເງີນແລະສຸດທ້າຍມັນຈະເປັນວຽກປະຈຳ

4. ຄົນລວຍທຸກຄົນສະສົມແມ່ນຫຍັງບາງຢ່າງເພາະການສະສົມສິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊ່ຽວຊານກັບເລື່ອງນັ້ນໆແຖມການສະສົມຍັງສອນຄວາມສະຫມຳ່ສະເຫມີ (ຄົນຍຸກນີ້ ບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານໃດຫນຶ່ງສະເພາະແຖມຍັງຄວາມອົດທົນຕຳ່)

5. ຍຸກນີ້ຢ່າເຮັດວຽກທິ່ເຈົ້າຄິດວ່າເປັນວຽກທີ່ສະບາຍເກີນໄປ ເພາະການທີ່ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນໃນງານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໂຕໄດ້

6. ອ່ານຫນັງສືທີ່ເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈອ່ານແນ່ ເພາະບາງຄັ້ງເຮົາຈະສຶກສາແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈແລະບໍ່ເຄີຍຢິບຫນັງສືແບບອື່ນມາອ່ານ ບາງທີມັນອາດຈະມາເຕີມເຕັມຄວາມຮູ້ແລະໄດ້ຄວາທຄິດໃຫມ່ທີ່ເຮົາອາດຈະບໍ່ຄິດມາກ່ອນ

7.ອາຈານດີອາດຈະບໍ່ແມ່ນອາຈານທີ່ເຮົາສົນໃຈ ເພາະອສຈານທີ່ດີອາດຈະຢູ່ກັນກັບຄົນບະທຸລະກິດກັບເຮົາກໍ່ໄດ້ ເປີດໃຈຮຽນຮູ້ ບາງທີຫມູ່ເພື່ອນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ ເຂົາອາດຈະເປັນອາຈານເຮົາໃນບາງເລື່ອງ

8. ເງີນບໍ່ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າຫາຄົນທິ່ເຮັດວຽກຫນັກ ແຕເງີນແລ່ນເຂົ້າຫາຄົນທີ່ປ່ຽນແມ່ນຫຍັງບາງຢ່າງໃນອົງກອນ (ຄົນທີ່ເຫັນໂອກາດຫລາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ ຄືຄົນທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຜູ້ຄົນ) ແລະຢ່າເອົາຈຳນວນງານ ຈົ່ງເນັ້ນໄປໃສ່ການປ່ຽນແປງແລະຫມາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

9. ເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈະເລີນ ເຈົ້າຈະກ້າວຫນາໄດ້ຖ້າຫົວຫນ້າເຫັນຄ່າໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ ແລະນາຍຈະເຫັນຄ່າເຈົ້າຖ້າສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດມັນເຮັດໃຫ້ຫົວຫນ້າຈະເລີນ ເປົ້າຫມາຍການເຮັດວຽກຄື ເຮັດໃຫ້ນາຍເຈົ້າຈະເລີນ ສ້າງຜົນງານໃຫ້ນາຍເຈົ້າແລະເຈົ້າຈະໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກໄດ້

10. ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເກັ່ງ ຫລາຍຄົນບໍ່ມັກທີ່ຈະແກ້ບັນຫາບໍ່ວ່າບັນຫານັ້ນຈະເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຫລືນ້ອຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງອົງກອນທຸກອົງກອນມັກຄົນທີ່ເຂົ້າມາແກ້ບັນຫາໃຫ້ກັບອົງກອນ ຖ້າເຈົ້າຄິດຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ວຽກງານ ຈົ່ງແກ້ບັນຫາໃຫ້ກັບອົງກອນຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ

ຍຸກນີ້ບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ເຮັດວຽກຫນັກອີກຕໍ່ໄປ ເພາະແຮງງານຈະຖືກແທນດ້ວຍ ເຄື່ອງຈັກ,ຫຸ່ນຍົນແລະຄອມພິວເຕີ້ໃນບໍ່ຊ້າບໍລິສັດຕ້ອງການ ການປ່ຽນແປງສີ່ງໃຫມ່ແລະຄວາມໃສ່ໃຈ ຈົງເຮັດວຽກແບບຄົນລຸ້ນໃຫມ່ ແລະໂອກາດຈະເຂົ້າມາຫາສະເພາະຄົນທີ່ພ້ອມປ່ຽນ

ທີ່ມາ: Alex Phamisith