10 ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບຄົນແອບຮັກ

1 ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະແອບຮັກໃຜຈັກຄົນ ເຮົາຕ້ອງເພື່ອໃຈໄວ້: ເພາະການທີ່ໄປແອບຮັກຄົນອື່ນຫຼາຍໆແລ້ວມັກຈະບໍ່ສົມຫວັງ ເຮົາຄວນບໍ່ຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍ.

2 ຫ້າມໄປເຮັດໂຕເປັນເຈົ້າຂອງ: ແບບວ່າເວລາຢູ່ກັບໝູ່ໆ ຫ້າມບອກວ່າ ຄົນນີ້ເປັນແຟນເຮົາ.

3 ຫ້າມເຮັດໂຕເອງນ່າເບື່ອເວລາທີ່ພົບຄົນທີ່ເຮົາແອບຮັກ ເຊັ່ນ: ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງ.

4 ຫ້າມເຮັດສະຫຼາດຈົນເກີນເຫດ :ບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຮັດເປັນໂງ່ແນ່ ຕົວຢ່າງວ່າ ເວລາຮຽນເລກ ເຮົາກາຍ່າງໄປຖາມຄົນທີ່ເຮົາແອບຮັກວ່າເຮັດແນວໃດ ແຕ່ທີ່ຈີງແລ້ວເຮົາເກັ່ງກວ່າຄົນທີ່ເຮົາແອບຮັກອີກ.

5 ຫ້າມເຮັດທ່າທີທີ່ບອກວ່າເຮົາມັກເຂົາ: ເພາະຖ້າເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາມັກເຂົາ ເຂົາຈະປ່ຽນໄປຢ່າງທັນທີ່.

6 ຫ້າມໄປເວົ້າເລື່ອງຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົາຟັງ: ເພາະເຂົາອາດຈະຄິດວ່າເຮົາມັກຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຢູ່

7 ຫ້າມນັ່ງໃກ້ກັນເກີນໄປ: ເພາະເວລາທີ່ເຮົານັ່ງໃກ້ເຂົາ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ຈົນເຂົາສັງເກດໄດ້ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາມັກເຂົາແລະປ່ຽນໄປ.

8 ເວລາໄປທ່ຽວ ຄາຮາໂອເກະ ຫ້າມຮ້ອງເພງທີ່ກ່ຽວກັບແອບຮັກ:ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາສັງເກດໄດ້ວ່າເຮົາແອບມັກໃຜຢູ່.

9 ເວລາທີ່ເຂົາບອກກັບເຮົາວ່າ ເຮົາເປັນໝູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາ: ເຮົາຢ່າເຮັດໜ້າບໍ່ພໍໃຈຫຼືເສຍໃຈເດັດຂາດ.

10 ເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນໝູ່ທີ່ດີ ຄື ຖ້າເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍເລື່ອງຫຍັງ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຕອບໄປວ່າ’’ ໄດ້ຢູ່ແລ້ວຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເພາະເຮົາເປັນໝູ່ສະຫນິດກັນ’’

(10 ຂໍ້ຫ້າມມັນອາດຈະໃຊ້ໄດ້ຖ້າເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາຮູ້ຄວາມໃນໃຈ ແຕ່ຖ້າໃຜບໍ່ຢາກແອບຮັກ ກາໄປບອກຮັກເຂົາເລີຍດີກວ່າ...)