10 ຂໍ້ຫ້າມຕ້ອງປະຕິບັດປີໃໝ່

 

ຊີວິດມີຄ່າເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ, ພາດວິນາທີດຽວເສຍໃຈຕະຫລອດຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊາດໜ້າໃຫ້ອີກ, ເງິນບໍ່ສາມາດຊື້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ ສະນັ້ນ 10 ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນ:


1.ການສັງສັນ ແລະ ກິນດື່ມຄວນປະຕິບັດໃຫ້ສົມມາພາຄວນ ຖ້າດື່ມສິ່ງມືນເມົາບໍ່ຄວນຂັບຂີ່ລົດ ຫລື ເຄື່ອນຍ້າຍສະຖານໄປສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

2.ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບມີວິໄນກົດຈາລະຈອນການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ຢ່າງເຄັງຄັດຄືໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງມີສອງ

3.ບໍ່ປ່ອຍປະ ຫລື ຖິ້ມເຮືອນໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄົນຢູ່ເດັດຂາດ

4.ກ່ອນອອກຈາກເຮືອນຕ້ອງກວດກາເບິ່ງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເຊັ່ນ: ມອດພັດລົມ, ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ, ແອ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກໍໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພໄດ້ງ່າຍ

5. ຫ້າມເຊື່ອຄົນງ່າຍ ຫລື ດື່ມຈົນປະຖິ້ມຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ເຫດອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຖືກຂົ່ມຂື່ນໄດ້ງ່າຍ

6. ຫ້າມແຕ່ງໂຕຢົວະຍຸຊວນຄິດ ຫລື ນຸ່ງສັ້ນເກີນໄປອາດປຸກກະແສຄວາມຍາກໃຫ້ບັນດາເສືອທັງຫລາຍວາງແຜນຮ້າຍ

7. ຫ້າມເວົ້າໃຫຍ່ ແລະ ໂອ້ອວດຄວາມຮັ່ງຄວາມມີ ຫລື ເວົ້າຈາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີກັນແບບບໍ່ໃຫ້ກຽດກັນອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການອາລະວາດ ແລະ ລົງມືລົງຕີນໃສ່ກັນຈົນເຖິງຂັ້ນບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ.

8. ຫ້າມສະເຫລີມສະຫລອງຈູດບັ້ງພຸ ຫລື ລູກກະໂພກໃນສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນຕົ້ນໃນເທັກ, ບາ ແລະ ອື່ນໆອາດກໍໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍ

9. ບໍ່ຄວນໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ ຫລື ເກີນໂຕອາດມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງທຸກຈົນ ແລະ ຜິດຖຽງກັນພາຍຄອບຄົວໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງບໍ່ມີຮູ້

10. ຫ້າມຈອດຂວາງທາງການສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ຄວນຈອດໄວ້ສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອາດມີໂຈນມາທັບແວນລົດເອົາຊັບໄປແບບໄຮ້ຮ່ອງຮອຍ.