10 ຂໍ້ຫ້າມຕ້ອງປະຕິບັດປີໃໝ່ 2015

ຊີວິດມີຄ່າເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ, ພາດວິນາທີດຽວເສຍໃຈຕະຫລອດຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊາດໜ້າໃຫ້ອີກ, ເງິນບໍ່ສາມາດຊື້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ ສະນັ້ນ 10 ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນ:
1.ການສັງສັນ ແລະ ກິດດື່ມຄວນປະຕິບັດໃຫ້ສົມມາພາຄວນ ຖ້າດື່ມສິ່ງມືນເມົາບໍ່ຄວນຂັບຂີ່ລົດ ຫລື ເຄື່ອນຍ້າຍສະຖານໄປສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
2.ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບມີວິໄນກົດຈາລະຈອນການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ຢ່າງເຄັງຄັດຄືໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງມີສອງ
3.ບໍ່ປ່ອຍປະ ຫລື ຖິ້ມເຮືອນໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄົນຢູ່ເດັດຂາດ
4.ກ່ອນອອກຈາກເຮືອນຕ້ອງກວດກາເບິ່ງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເຊັ່ນ: ມອດພັດລົມ, ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ, ແອ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກໍໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພໄດ້ງ່າຍ
5.ຫ້າມເຊື່ອຄົນງ່າຍ ຫລື ດື່ມຈົນປະຖິ້ມຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ເຫດອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຖືກຂົ່ມຂື່ນໄດ້ງ່າຍ
6. ຫ້າມແຕ່ງໂຕຢົວະຍຸຊວນຄິດ ຫລື ນຸ່ງສັ້ນເກີນໄປອາດປຸກກະແສຄວາມຍາກໃຫ້ບັນດາເສືອທັງຫລາຍວາງແຜນຮ້າຍ
7.ຫ້າມເວົ້າໃຫຍ່ ແລະ ໂອ້ອວດຄວາມຮັ່ງຄວາມມີ ຫລື ເວົ້າຈາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີກັນແບບບໍ່ໃຫ້ກຽດກັນອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການອາລະວາດ ແລະ ລົງມືລົງຕີນໃສ່ກັນຈົນເຖິງຂັ້ນບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ. 
8.ຫ້າມສະເຫລີມສະຫລອງຈູດບັ້ງພຸ ຫລື ລູກກະໂພກໃນສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນຕົ້ນໃນເທັກ, ບາ ແລະ ອື່ນໆອາດກໍໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍ
9.ບໍ່ຄວນໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ ຫລື ເກີນໂຕອາດມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງທຸກຈົນ ແລະ ຜິດຖຽງກັນພາຍຄອບຄົວໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງບໍ່ມີຮູ້
10. ຫ້າມຈອດຂວາງທາງການສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ຄວນຈອດໄວ້ສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອາດມີໂຈນມາທັບແວນລົດເອົາຊັບໄປແບບໄຮ້ຮ່ອງຮອຍ

  Pathedlao Lao