10 ຂໍ້ດີຂອງການມີຄວາມຮັກ ຫຼື ຢູ່ໃນຄວາມສຳພັນ

 

  1. ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກເປັນຄົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ດີຂື້ນໃນທຸກໆມື້ ເພື່ອທີ່ຈະເປັນຄົນຮັກທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ຕົວເອງຮັກ 

  2. ຄວາມຮັກສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄິດເຫັນຈິດໃຈຂອງອີກຝ່າຍຫຼາຍຂື້ນ ຮູ້ຈັກປັບຕົວ ແລະ ປ່ຽນແປງຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບອີກຝ່າຍ

  3. ຄວາມຮັກປ່ຽນໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນ ອ່ອນຫວານ ມີຄວາມໂອບອ້ອມອາຣີຫຼາຍຂຶ້ນ 

  4. ຄວາມຮັກປຽບດັ່ງຢາວິຕາມິນເຮັດໃຫ້ເຮົາລຸກຂຶ້ນສູ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂື້ນຢ່າງນ້ອຍກໍ່ເພື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກແລະຮັກເຮົາ 

  5. ຄວາມຮັກເປັນດັ່ງກຳລັງໃຈທີ່ຄອຍເຕີມເຕັມຄວາມສົດໄສໃຫ້ຊີວິດຂອງກັນແລະກັນໃນແຕ່ລ່ະມື້ ຢ່າງນ້ອຍເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານຫຍັງໄປຄົນດຽວ ບໍ່ໂດດດ່ຽວຄືເມື່ອກ່ອນ 

  6. ຄວາມຮັກເປັນການເປີດໂລກເຮົາໃຫ້ກວ້າງຂື້ນ ໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວ ມຸມມອງ ແລະ ວິຖີຊີວິດກັບອີກຝ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ ໄດ້ເຂົ້າໃຈກັບຄຳວ່າຊີວິດຫຼາຍຂື້ນ 

  7. ຄວາມຮັກສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະຟັງໃຫ້ເປັນ ຄິດໃຫ້ເປັນ ຮູ້ພິນິດພິຈາລະນາ

  8. ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ມີສິສັນ ແລະ ເປັນຕາຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມເຫງົາ ຄວາມໂດດດ່ຽວກໍ່ຫາຍໄປ 

  9. ຄວາມຮັກສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດ ໃຫ້ອະໄພ ແລະ ຮູ້ຈັກວາງແຜນເພື່ອອະນາຄົດເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດສູງ

  10. ຄວາມຮັກນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ອີກຝ່າຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົວເອງອີກດ້ວຍ ໄດ້ຮູ້ຈັກຕົວເອງ ແລະ ເຄົາລົບຕົວເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ເຫັນຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍຂອງຕົວເອງ ແລະ ປັບປຸງຕົວເອງໄດ້ໄວ.

 

 

ທີ່ມາ: ກ່ອງຄວາມຊົງຈຳ