10ວິທີ.....ການຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດແລະປັນຫາ

1.ຕັ້ງສະຕິ ເມື່ອສະຕິມາປັນຍາເກີດຖ້າເຮົາຮູ້ໂຕວ່າເຮົາກຳລັງຄຽດຫຼືກົດດັນ,ຕ້ອງພາໂຕເອງອອກມາພັກໃຈ,ພັກກາຍຕຽມພ້ອມສູ້ກັບຄວາມຄຽດຫຼືປັນຫາ.

2.ໃຫ້ກຳລັງໃຈໂຕເອງ ທຸກຄົນມີຄວາມຄຽດ,ປັນຫາເຂົາຍັງສາມາດຜ່ານມັນໃດ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອວ່າເຮົາເອງກໍ່ສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ້ຄືກັນ

3.ປະເຊີນໜ້າຕັ້ງສະຕິ ແລ້ວຕ້ອງກ້າປະເຊີນໜ້າກັບປັນຫາທີ່ຕົນເອງກໍ່ຂື້ນ ແຕ່ຕ້ອງຄ່ອຍໆຄິດຮອບດ້ານຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຄວາມຄຽດແລະປັນຫາລຸດລົງ

4.ວາງແຜນຈັດການຄວາມຄຽດ ການວາງແຜນຫາວິທີແກ້ປັນຫາແລະໄປຕາມແຜນ ຈະຊ່ວຍລຸດຄວາມຄຽດອາດຈະປຶກສາຄົນອ້ອມຂ້າງ,ເຈົ້ານາຍຫຼືຄອບຄົວ.

5.ຍອມຮັບຄວາມປ່ຽນແປງ ຫລາຍຄົນທີ່ເກີດຄວາມຄຽດເປັນເພາະບໍ່ຍອມຮັບຄວາມປ່ຽນແປງເຮົາຕ້ອງຫັດເປັນຄົນທີ່ປັບໂຕງ່າຍບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂື້ນຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມປ່ຽນແປງໃຫ້ໄດ້

6.ເບີ່ງໂລກໃນທາງທີ່ດີ ເລີກຈົມປັກກັບປັນຫາທີ່ເກີດຂື້້ນຫັນເບີ່ງອີກທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເຂັ້ມແຂງຈື່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂື້ນ

7.ເຮັດບັນຍາກາດຮອບໂຕໃຫ້ຫນ້າຢູ່ ຫັນມາຈັດບ້ານ,ຈັດບ່ອນເຮັດວຽກ ໃຫ້ສະຖານທີ່ມັນຮູ້ສຶກສະບາຍຕາເພາະມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂື້ນ

8.ຫາກິດຈະກຳຢ່າງອື່ນເຮັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ ການອອກກຳລັງກາຍ,ເວົ້າລົມກັບຄົນອື່ນ,ໄປທ່ຽວພັກຜ່ອນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶດສະບາຍໃຈ

9.ຢ່າຈົມປັັກແຕ່ກັບບັນຫາ ເພາະທຸກປັນຫາມີທາງແກ້ ດັ່ງນັ້ນ  ສີ່ງທີ່ເຮັດຜ່ານມາເຮົາຕ້ອງກ້າວຕໍ່ໄປຄິດວ່າທີ່ຜ່ານມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ເຮົາສູ້ແລະພັດທະນາຕົນເອງເພື່ອສີ່ງທີ່ດີກວ່າ

10.ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງດີໆ ການເວົ້າແຕ່ເລື່ອງດີໆ,ຈະນຳສີ່ງດີໆມາໃຫ້ໂຕເຮົາ ຝຶກຍ້ອງຄົນອື່ນສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນພະລັງທາງບວກດຶງສີ່ງດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ