10ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ທີ່ເຮົາຄຸ້ນຕາ

10ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ທີ່ເຮົາຄຸ້ນຕາ ແຕ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ປ່ຽນໂລກ ໃຫ້ກາຍເປັນແບບທຸກມື້ນີ້


1.ບາຣໂຄ້ດ


ແຖບນ້ອຍໆສີຂາວສະລັບດຳ ທີ່ປ່ຽນແປງແວດວົງການຄ້າໃຫ້ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ


2.ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ


ອຸປະກອນທາງການແພດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນເອົາໄວ້ໄດ້ຫລາຍມະຫາສານ


3.Mauveine


ສີຍ້ອມນຳ້ມັນດິນສີມ່ວງຊີ້ດທີ່ໄດ້ຈາກສານaniline ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງໃຫ້ກັບວົງການແຟຊັ່ນແລະເສື້ອຜ້າ


4.ເທບລອນ


ສານທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີໃນຖານະສານເຄືອບກະທະ ຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບອາຫານສະດວກຂຶ້ນ


5.ທໍ່ປະປາ


ລະບົບການເຄື່ອງຍ້າຍນຳ້ເຂົ້າສູ່ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງບ້ານເຮືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດປ່ຽນແປງໄປ


6.ການວັລຄາໄນຜະລິດຕະພັນຈາກນຳ້ຍາງ


ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນສະຕະວັດທີ19 ໂດຍ Charles Goodyear ເປັນການເຮັດໃຫ້ຍາງມີຄຸນນະພາບຄົງຕົວໃນອຸນຫະພູມຕ່າງໆ ມີຄວາມຢືດຍຸ່ນໄດ້ດີຂຶ້ນແລະທົນທານຂຶ້ນ


7.ແວ່ນນິລະໄພ


ແວ່ນທີ່ແຂງແຮງທົນທານແລະມີປະໂຫຍດດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ


8.ຄອນກີດ


ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຄິດຄົ້ນຄອນກີດ ເຮົາກໍ່ຄົງບໍ່ມີອາຄານບ້ານເຮືອນ ຫລື ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນລະບຽບແລະຢູ່ອາໄສໄດ້ສະດວກສະບາຍແຂງແຮງທົນທານດັ່ງທຸກມື້ນີ້


9.ເວລໂຄຣ


ແຖບສຳລັບປະຍຶດທີ່ເຮົາຮ້ອງກັນວ່າຕີນກັບແກ້ ສິ່ງເລັກນ້ອຍທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ


10.ເຫຼັກກ້າບໍ່ມີສະນິມ


ຫລືສະແຕນເລສ ໂລຫະຜະສົມເຫຼັກທີ່ນິຍົມກັນນຳໃຊ້ສ້າງເປັນສິ່ງຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ອຸປະກອນທົ່ວໄປ ວຽກດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ວຽກທີ່ຮ້ອງການຄວາມສຸຂະອະນາໄມ ຈົນເຖິງການໃຊ້ງານໃນອະນຫະພູມຮ້ອນຈົນເຖິງເຢັນແຮງໆ