10ຄວາມຮູ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

 10ຄວາມຮູ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ເຈົ້າອາດເຄີຍສົງໃສ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຫາຄຳຕອບຈັກເທື່ອ


ເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີເລື່ອງທີ່ສົງໃສມາດົນ ແຕ່ບາງເລື່ອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ສຳຄັນຫຍັງ ຈົນລຶມທີ່ຈະຫາຄຳຕອບຂອງມັນ 
ແລະນີ້ແມ່ນ10ຄວາມຈິງຫນ້າຮູ້ ທີ່ບໍ່ມີຜິດມີໄພຕໍ່ຊີວິດເທົ່າໃດ ແຕ່ຮູ້ໄວ້ກໍ່ມີປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ


1.ເປັນຫຍັງເຮົາຄືຂົນລຸກ


ເກີດຈາກການທີ່ຮູຂຸມຂົນຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ສຳລັບສັດບາງຊະນິດກໍ່ຄືການພອງຂົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມັນເບິ່ງຄືໂຕໃຫຍ່ຂຶ້ນເພື່ອຂົ່ມຂັວນສັດຕູໄດ້ເຊັ່ນກັນ


2.ເປັນສຽງຂອງເຮົາຄືຟັງຄືແປກໆ ເມື່ອຟັງຜ່ານເຄື່ອງອັດ


ສຽງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນເມື່ອເປັ່ງອອກມາເປັນສຽງທີ່ສະທ້ອນຜ່ານພຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຊັ່ນກະດູກແລະກະໂຫລກຫົວ ແຕ່ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນຜ່ານເຄື່ອງອັດນັ້ນໄດ້ເດີນທາງຜ່ານອາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ຈຶ່ງຟັງເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນ
3.ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຈັບຫົວເມື່ອກິນຂອງເຢັນ


ການກິນຂອງເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ກົນໄກການປ້ອງກັນໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກ ກໍຄືການຫົດແລະຄາຍຕົວຂອງຫຼອດເລືອດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕ່ອມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດຖືກກະຕຸ້ນ 


4.ເປັນຫຍັງເມື່ອເຮົາຕາກແດດຜິວຈຶ່ງດຳຂຶ້ນ ແຕ່ຜົມກັບມີສີແຈ້ງກວ່າເກົ່າ


ແສງອາທິດນັ້ນທຳຮ້າຍເມລານິນ ຫລື ເມັດສີໃນຜິວຫນັງ ຜົມ ແລະ ເນື້ອເຫຍື່ອ ໂດຍເມລານິນໃນຜົມນັ້ນເມື່ອຖືກທຳລາຍ ຈະເກີດການສ້າງໃຫມ່ໃຫ້ເຂັ້ມຂົ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 


5.ເປັນຫຍັງສົ້ມຈົນຫລັບຕາເວລາກິນແນວສົ້ມໆ


ເກີດຈາກສັນຊາດຕະຍານການປ້ອງກັນໂຕ ເພື່ອປົກປ້ອງສ່ວນທີ່ບອບບາງຄືດັ່ງດວງຕາທີ່ອາດຖືກທຳຮ້າຍຈາກແນວສົ້ມ


6.ເປັນຫຍັງຝຸ່ນແລະສິ່ງເປິເປື້ອນຈຶ່ງເປັນສີຂາວເມື່ອຢູ່ເທິງພຶ້ນຜິວສີດຳ ແລະ ເປັນສີດຳເມື່ອຢູ່ເຖິງພຶ້ນຂາວ 


ຄວາມຈິງແລ້ວສິ່ງເປິເປື້ອນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນເປັນສີເທົາ ແລະຂະຫນາດຂອງມັນນ້ອຍຫລາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນສີທີ່ແທ້ຈິງ ຈຶ່ງເຫັນພຽງວ່າເບິ່ງຕັດຈາກພຶ້ນຜິວສີຕ່າງໆ ເທົ່ານັ້ນ


7.ເປັນຫຍັງແມ່ນຳ້ລຳທານ ຫລື ນຳ້ຕົກ ຈຶ່ງມີສຽງຄືດົນຕີ


ສຽງນັ້ນເກີດຈາກການທີ່ຟອງອາກາດທີ່ກະທົບກັບຜິວນຳ້ແລະແຕກໂຕອອກ


8.ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຈາະເລືອດທີ່ນິ້ວນາງ


ເພາະເສັ້ນເລືອດເທິງນິ້ວໂປ້ ແລະ ນິ້ວນາງນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ບໍລິເວນຂໍ້ມື ທີ່ຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າເຮົາຕິດເຊື້ອຫລືບໍ່ ແລະ ນິ້ວນາງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍກວ່ານິ້ວໂປ້ ເພາະເຮັດຫນ້າທີ່ໜ້ອຍກວ່າແລະມີຜິວໜັງທີ່ບາງກວ່າ


9.ເປັນຫຍັງນົກຈຶ່ງບິນເປັນຮູບໂຕV


ປະການທຳອິດກໍ່ເພື່ອປະຫຍັດພະລັງງານ ເພາະນົກໂຕທຳອິດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນໃນອາກາດ ເຮັດໃຫ້ນົກໂຕຕໍ່ມາບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງຫລາຍເພື່ອພະຍຸງໂຕເອງ ປະການທີ່ສອງເພາະນົກໃນຝູງຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນຝູງທີ່ບິນຢູ່ຫນ້າສຸດໄດ້ຕະຫລອດເວລາ


10.ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເມົາລົດ ຫລື ເມົາເຮືອ 


ເພາະອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງເຮົາຮັບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ ຖ້າເຮົາຢູ່ເທິງເຮືອ ຫູຂອງເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄື້ນໄດ້ ຂະນະທີ່ຕາຂອງເຮົາບໍ່ອາດເຫັນໄດ້ ສະໝອງຂອງເຮົາຈຶ່ງພະຍາຍາມຮັບສານຈາກທັງສອງທາງຈຶ່ງເກີດອາກາດສັບສົນ