1 ແຊຣ໌ ຂອງທ່ານກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນອີກແຮງໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍສານຝັນໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເປັນຈິງ

ຝາກທ່ານຊ່ວຍ ແຊຣ໌ ບອກຕໍ່ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ທີ່ມີນຳ້ໃຈຊ່ວຍໃນການສ້າງອາຄານໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆ
ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ- ອະນຸບານ ບ້ານ ລາດສະຫ່ວາງ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 11 ບ້ານ ຂອງກຸ່ມບ້ານໃຫ່ຍ ບວມເລົາ-ຜາແກ້ວ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີຄູສອນທັງໝົດ 17 ຄົນ ເປັນຍິງ 5 ຄົນ ອາສາສະມັກ 2 ຄົນ, ມີນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມທັງໝົດ 135 ຄົນ, ຍິງ 66 ຄົນ, ນັກຮຽນອະນຸບານລວມມີ 74 ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ ເດັກໃນເກນອາຍຸໃນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ 165 ຄົນ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຄານຮຽນດັ່ງກ່າວມີສະພາບເປ່ເພສຸດໂຊມຫຼາຍ ບວກກັບການຂາດເຂີນຫຼາຍຢ່າງທັງດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນດັ່ງພາບທີ່ທ່ານເຫັນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງເລື່ອງລາວມາຍັງໜ່ວຍງານ ອະໂຫຼ ALO ຊ່ວຍໃຫ້ເປັນສື່ກາງສົ່ງຂ່າວຫາທ່ານທີ່ມີນ້ຳໃຈເງື່ອນໄຂແລະປັດໃຈຊ່ວຍສານຝັນໃຫ້ກັບນ້ອງໆໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຄານໂຮງຮຽນໃໝ່ດ້ວຍ ເຊິ່ງທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີກາງຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ຕາມໝາຍເລກດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບັນຊີເງິນກີບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ BCEL
121120001344736001
ອອກຊື່ ກອງທືນບ້ານລາດສະຫວ່າງ
ເບີໂທຜູ້ປະສານງານ 020 55552649 ທ້າວ ດາວປະດິດ
ຂໍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍຂອງການວ່າເຮັດບຸນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ມາຕຳໜິຫລືກ່າວຫາວ່າຮ້າຍໂທດຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເດີ ຈົ່ງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫລືຄອມເມ້ນດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ.

Cr: ALO