1 ປີໄອຍະການຖະແຫຼງຄະດີສົ່ງສານ 5 ພັນກວ່າເລື່ອງ

1 ປີໄອຍະການຖະແຫຼງຄະດີສົ່ງສານ 5 ພັນກວ່າເລື່ອງ

   ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 28 ເມສາຜ່ານມານີ້ ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ , ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2016 - ເດືອນມີນາ 2017 ມີຄະດີອາຍາ ຂັ້ນຕົ້ນທັງໝົດ 8.876 ເລື່ອງ, ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 8.320 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ດຳເນີນ ການສືບສວນສອບສວນຄືນ ໃໝ່ 2.689 ເລື່ອງ, ໄດ້ຖະແຫຼງ ສົ່ງສານ 5.157 ເລື່ອງ, ສານໄດ້ ພິຈາລະນາຕັດສິນແລ້ວ 4.486 ເລື່ອງ ແລະ ສານໄດ້ພິຈາລະ ນາຕັດສິນຕາມການຖະແຫຼງ ຂອງອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນ 4.443 ເລື່ອງ, ສານບໍ່ເອົາຕາມ 43 ເລື່ອງ, ມີ ຄະດີອາຍາຂັ້ນອຸທອນຈຳນວນ 596 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 371 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຖະແຫຼງ ໃນທີ່ປະຊຸມສານ 335 ເລື່ອງ, ແລະ ສານພິພາກສາຕາມການ ຖະແຫຼງ 305 ເລື່ອງ, ມີຄະດີ ອາຍາຂັ້ນລົບລ້າງຈຳນວນ 312 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 115 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຖະແຫຼງ ໃນທີ່ປະຊຸມສານ 89 ເລື່ອງ, ສານພິພາກສາຕາມການຖະ ແຫຼງ 86 ເລື່ອງ. ຫົວໜ້າໄອຍະການປະ ຊາຊົນສູງສຸດກ່າວອີກວ່າ: ຄະນະພັກ - ຄະນະນຳໄດ້ເອົາ ການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານໄອ ຍະການ ໂດຍຜ່ານການທົດ ສອບວຽກງ ານຕົວຈິງ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ - ຄວາມສາມາດ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນ ການຕິດຕາມກວດກາການດຳ ເນີນຄະດີແພ່ງນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2016 ຫາເດືອນມີນາ 2017 , ອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດຳ ເນີນຄະດີແພ່ງ ໂດຍໄດ້ມອບ ໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການປະ ຊາຊົນຄົ້ນຄວ້າບົດສະຫຼຸຸບຄະ ດີແພ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສານປະ ຊາຊົນເຂດ ແລະ ແຂວງທີ່ດຳ ເນີນຄະດີເປັນຂັ້ນຕົ້ນຈຳນວນ 720 ເລື່ອງ, ມີຄຳເຫັນສົ່ງສານ ແລ້ວ 699 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ ຂຶ້ນຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ 522 ເລື່ອງ, ສານຕັດສິນເອົາ ຕາມການຖະແຫຼງ 519 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 99,43%, ໄດ້ຮັບສຳນວນ ຄະດີແພ່ງຂັ້ນອຸທອນຈຳນວນ 1.115 ເລື່ອງ, ໄດ້ກວດກາແລ້ວ ຖະແຫຼງສົ່ງສານ 628 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຖະແຫຼງໃນທີ່ ປະຊຸມສານ 529 ເລື່ອງ, ສານ ພິພາກສາຕາມການຖະແຫຼງ 460 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 86,96% ແລະ ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີຂັ້ນ ລົບລ້າງຈຳນວນ 499 ເລື່ອງ, ໄດ້ຖະແຫຼງສົ່ງສານ 291 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຖະແຫຼງໃນທີ່ປະ ຊຸມສານ 158 ເລື່ອງ, ສານພິ ພາກສາເອົາຕາມການຖະແຫຼງ 153 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 96%.

Cr: http://www.pasaxon.org.la