1ໃນລ້ານ ສາວເວີຈິ້ນໄວ 13ຖືພາເພາະ....

ຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງອັງກິດ ແມ່ພາລູກສາວໄວ 13ໄປທ່ຽວອີຢິບນຳກັນ ແລ້ວພົບວ່າລູກສາວຖືພາ ທັງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີເພດສຳພັນກັບໃຜມາກ່ອນ ແຕ່ລາວເຄີຍໄປລອຍນ້ຳຢູ່ເອຢິບ

ແມ່ກໍເລີຍຄິດພໍ້ວ່າ ໃນເຢຍລະມັນເຄີຍມີຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກຍິງ-ຊາຍລອຍນ້ຳຢູ່ສະດຽວກັນແລ້ວຖືພາ ເຊິ່ງແພດສະເພາະດ້ານໄດ້ກ່າວວ່າອຸນຫະພູມໃນນ້ຳຕ້ອງຢູ່ປະມານ 30ອົງສາ ອະສຸຈິຈຶ່ງຍັງບໍ່ຕາຍ ຫາກອະສຸຈິລອຍເຂົ້່າໄປໃນຊ່ອງຄອດຂອງເດັກຍິງທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະໄຂ່ຕົກພໍດີ ໂອກາດທີ່ຈະເກີດການຖືພາກໍສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ແຕ່ວ່າສະລອຍນ້ຳມີສານກຣໍທີ່ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊິ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວອະສູຈິຈະຢູ່ໄດ້ພຽງແຕ່ 1-2ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງນັ້ນໂອກາດທີ່ຕົວສະເປີມຈະໄປສະປາກກັບໄຂ່ໃນສະກໍມີຕໍ່າທີ່ສຸດ.