”ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ນ້ຳລາຍ”

ນ້ຳລາຍ​ຈະ​ໄຫຼ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຄິດ​ຫາ​ຫຍັງທີ່ມີ​ລົດ​ຊາດ​ສົ້ມໆ ນ້ຳລາຍ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ການ​ຫຼັ່ງ​ອອກ​ມາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ປົກກະຕິນັ້ນ​ເປັນ​ອາການ​ທີ່​ໃຜ​ຫຼາຍ​ຄົນ​​ເປັນ​ເຊິ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ຕ່ອມ​ຜະລິດ​ນ້ຳລາຍ​ອອກ​ມາ. ນ້ຳລາຍ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ​ປາກ​ຂອງ​ເຮົາ ມີ​ລັກສະນະ​ເມືອກ, ​ແຫຼວ​ໃສ ນ້ຳລາຍ​ຈະ​ຫຼັ່ງ​ອອກ​ມາ​ປະມານ 1ລິດ ຕໍ່​ມື້ ​ແລະ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ລະບົບ​ການ​ຍ່ອຍ​ອາຫານ.

“ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ​“

  • ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ​ມີ​ທັງໝົດ3ຕ່ອມ​ຄື:
  1. ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ​ຂ້າງ​ຫູ (Parotid glands).
  2. ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ​ຂ້າງ​ຄາງກະ​ໄຕ (Submaxillary glands).
  3. ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ​ກ້ອງ​ລິ້ນ (Suldingual Gland).

“ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ“

ຕ່ອມ​ນ້ຳລາຍ​ມີໜ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາຫານ​ນັ້ນ​ນຸ້ມ ​ເວລາ​ເຮົາກືນ ຫຼື ຍ້ຳຈະ​ບໍ່​ຝືດ​ຄໍ.