”ຫຼອດ​ອາຫານ ​ແລະ ພະຍາດກ່ຽວກັບ​ຫຼອດອາຫານ”

ຫຼອດ​ອາຫານ​ເປັນ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຊ່ວຍຍ່ອຍ​ແຕ່​ມີ​ຄວາ​ມສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ລຳລຽງ​ອາຫານ​ຈາກ​ປາກ​ໄປ​ສູ່​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ ພາຍ​ໃນ​ຫຼອດ​ອາຫານ​ມີ​ເຍື້ອຫຸ້ມ​ຊັ້ນ​ຕ່າງໆ ທາງ​ເທິງ​ຈະ​​ເປັນ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ລາຍ, ສ່ວນ​ທາງ​ລຸ່ມ​ຈະ​ເປັນ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ລຽບ​ ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ອຳນາດ​ທາງ​ຈິ​ດ​ໃຈ ມີ​ການບີບ​ຕົວ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ອາຫານ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ສູ່​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ​ໄດ້​ໄວ​ຂຶ້ນ.

“ການ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຂອງອາຫານ​ໃນ​ຫຼອດ​ອາຫານ“

ບໍລິ​ເວນ​ຫຼອດ​ອາຫານ​ທາງ​ເທິງ​ຈະ​ມີ​ຊິ​ບຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ປາຍ ປ້ອງ​ກັນ​ອາຫານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຫຼອດ​ອາຫານ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ກືນ​ເຂົ້າ​ມາ, ​ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກມີ​ອາຫານ​ເຂົ້າ​ມາມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ການບີບ​ອາຫານ ​ແລະ ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໄປ​ພ້ອມໆ​ກັນ ຊ່ວງ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ການ​ຢຸດ​ຫາຍ​ໃຈ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ 1-2ວິນາທີ, ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫຼອດ​ອາຫານ​ຈະ​ມີ​ການບີບ​ຕົວ 2 ​ເທື່ອ ຈຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາຫານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ​​​ໄດ້. ການບີບ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ, ການບີບ​ເທື່ອ​ທີ່2 ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ເສດ​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ເຂົ້າ​ສູ່​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ​ໃຫ້​ໝົດ ​ໃນ​ການບີບ​ແຕ່ລະ​ເທື່ອ​ລວມ​ແລ້ວ​ໃຊ້​ເວລາ​ປະມານ 8-16 ວິນາທີ ຜ່ານ​ຊິ​ບທາງ​ລຸ່ມ​ເພາະວ່າ​ມັນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ກົດ​ຈາກ​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ​ບໍ່​ໄຫຼ​ຍ້ອນ​ກັບ​ມາ.

”ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ຫຼອດ​ອາຫານ”

  1. ຫຼອດ​ອາຫານ​ສ່ວນ​ບໍລິ​ເວ​ນຄໍ.
  2. ຫຼອດ​ອາຫານ​ສ່ວນ​ບໍລິ​ເວນ​ໜ້າ​ເອິກ.
  3. ຫຼອດ​ອາຫານ​ສ່ວນ​ບໍລິ​ເວນຊ່ອງ​ທ້ອງ.

”ພະຍາດ​ທີ່​ພົບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼອດ​ອາຫານ”

- ຫຼອດ​ອາຫານ​ອັກ​ເສບ: ມັກ​ເກີດ​ຈາກ​ກົດ​ໄຫຼ​ຍ້ອນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫຼອດ​ອາຫານຈົນ​ທຳລາຍ​ເຍື່ອຫຸ້ມ​ຜິວໜັງຂອງ​ຫຼອດ​ອາຫານ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ອັກ​ເສບ​ຂຶ້ນ​ມາ. ສາມາດ​ກວດ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ສ່ອງ​ກ້ອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫຼອດ​ອາຫານ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ

- ມະ​ເລັງ​ຫຼອດ​ອາຫານ: ມັນ​ເກີດ​ຈາກ​ທາງ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ຫຼອດ​ອາຫານ ​ແລະ ສາມາດ​ກະຈາຍ​ເຊ​ວລ໌ມະ​ເລັງ​ໄປ​ສູ່​ສ່ວນ​ອື່ນໆ​ໄດ້.

- ກົດ​ໄຫຼ​ຍ້ອນ: ​ເກີ​ດຈາກ​ກົດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນກະ​ເພາະ​ອາຫານຜ່ານ​ຊິ​ບທາງ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ຫຼອດ​ອາຫານ​ໄຫຼ​ມາ ​ເຊິ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ອາຫານ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ກະ​ເພາະ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ຫຼື ກິນ​ແລ້ວ​ນອນ​ທັນທີ ກົດ​ຈະ​ໄຫຼ​ຍ້ອນ​ຄືນ​ມາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ອາການ ​ເຈັບ​ໜ້າ​​ເອິກ, ສຽງ​ແຫບ ​ແລະ ມີ​ກິ່ນ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄໍ.

- ​ໄສ້​ເລື່ອນ​ກະບັງ​ລົມ: ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບໍລິ​ເວນ​ກະບັງ​ລົມ​ຈະ​ມີ​ຮູ​ຂະໜາດນ້ອຍຊອດ​ມາສູ່​ຫຼອດ​ອາຫານ​ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮູ​ນັ້ນ​ຂະຫຍາຍ​ຂຶ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຫຍື່ອ​ຫຸ້ມ​ຂອງ​ຫຼອດ​ອາຫານ​ຖືກ​ທຳລາຍ. ​​ເກີດ​ອາການ​ກືນ​ອາຫານ​ຍາກ ​ແລະ ມີ​ເລືອດ​ຢູ່​ທີ່​ຫຼອດ​ອາຫານ.