”ສາ​ເຫດ ​ແລະ ການ​ຮັກສາ​ຜິວ​ທີ່​ແຫ້ງ​ແຕກມີ​ອາການ​ຄັນ”

 

 

ຜິວແຫ້ງ​ແຕກ

ໃນບາງຄັ້ງອາກາດແຫ້ງເຮັດໃຫ້ຜິວເຮົາແຫ້ງແລ້ວມີອາການຄັນຕາມມານຳອາດຈະມີການເກົາຈົນເຮັດໃຫ້ຜິວລອກໄປນຳເປັນອາການແພ້ທີ່ຢູ່ໃນຜິວຫນັງທີ່ຫລາຍຄົນມີບັນຫາຕ້ອງພົບ ແຕ່ສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການນີ້ໃຫ້ ເບົາລົງໄປໄດ້ບໍ່ຍາກ.

ອາການຄັນທີ່ຜິວຫນັງທີ່ມີຜິວແຫ້ງ

ເປັນການລະຄາຍເຄືອງແລະທ່ານຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງກັບມັນອາດຈະຫານໍ້າມັນທີ່​ສະກັດຕາມທໍາມະຊາດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ອ່ອນນຸ່ມບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບບນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດກໍຄື: ບ່ອນຂາຫນ້າແຂງ, ຕົ້ນຂາ, ແຂນ.ຜິວແຫ້ງຈະມີລັກສະນະທີ່ຫຍາບເປັນຂຸ່ຍສີແດງມີເປັນເກັດແຕກອອກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຈົນເກົາເປັນບາ​ດໄດ້.

ເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນອາການແຫ້ງ ແລະ ຄັນເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງແຕ່ຖ້າອາການຄັນຍັງບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້​ເຊົາໄດ້ຈະເປັນຕ້ອງຮັກສາໂດຍແພດເພາະວ່າຫາກປ່ອຍປະໄວ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້າເຮົາລຸກລາມມີອາການທີ່ຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວຫນັງອັກເສບເມື່ອເກົາເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກຕິດຕໍ່ທາງຜິວຫນັງອື່ນໆ.

ສິ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜິວແຫ້ງຄັນໄດ້

ຂາດຄວາມຊື້ນຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫລື ວ່າສະພາບອາກາດເອງລວມເຖິງປັດໄຈທາງດ້ານກຳມະພັນເພາະວ່າຄົນເຮົາໄດ້ສືບທອດທາງກຳມະພັນທີ່ລວມເຖິງສະພາບຜິວຫນັງຂອງຄົນນັ້ນດ້ວຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແພ້ທີ່ງ່າຍລວມເຖິງເກີດຈາກພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕ່ອມນ້ໍາມັນໃນຜິວຫນັງຂອງເຮົາເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ ແລະ ຍັງມີປັດໄຈທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາຢ່າງເຊັ່ນ:ຈາກສານເຄມີສະບູທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້, ຜົງຊັກຟອກຄວາມຊື້ນຂອງອາກາດມີນ້ອຍຖ້າ​ທ່ານພົບວ່າມີອາການແຫ້ງ ແລະ ຄັນແລ້ວ. ຄວນທີ່ຈະຫາສາເຫດເພື່ອທີ່ຈະກໍາຈັດໃຫ້ໄດ້ເພື່ອຮັກສາອາການຫາກມີປັດໄຈຈາກການຜິວແຫ້ງຈາກຕ່ອມນ້ໍາມັນ ໃຕ້ຜິວບໍ່ປົກກະຕິກໍຄວນທີ່ຈະພົບແພດແລ້ວຫາຄີມທາ.

ການຮັກສາ

ເຖິງແມ້ວ່າອາການ​ແບບນີ້ແນ່ນອນຈະຫາຍໄປເອງ​ເຊິ່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາຫນຶ່ງແຕ່ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ວ່າສິ່ງອື່ນທີ່ໄປກະທົບອາດຈະເຮັດໃຫ້​ເຊົາຍາກແລະ ມີຄວາມຮູ​ນແຮງເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນແຕ່ຖ້າຕ້ອງພົບ​ກັບອາກາດທີ່ແຫ້ງກໍຈະຕ້ອງຮັກສາຜິວໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ສະເຫມີດັ່ງນັ້ນຂັ້ນຕອນການຮັກສາມີດັງນີ້:

ຫລີກລ່ຽງການໃຊ້ສະບູ່ທີ່ແຮງ ແລະ ຜົງຊັກຟອກນ້ໍາຢາອື່ນທີ່ມີສ່ວນຜະສົມທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງໃຊ້ສະບູ່ທີ່ອ່ອນໂຍນໃຊ້ເວລາໃນການອາບນ້ໍານ້ອຍລົງ. ຫາກເປັນຢູ່ມືໃຫ້ລົດການລ້າງມືທີ່ເລື້ອຍໆບໍ່ຄວນໃຊ້ນ້ໍາອຸ່ນໃນການອາບນ້ໍາບໍ່ຂັດ ຫລື ວ່າຖູທີ່ຜິວຫນັງ​.

ຄືນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວຫນັງຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມຊຸມຊື່ນຢ່າງສະ​ໝ່ຳສະເຫມີເມື່ອທ່ານອາບນ້ໍາຫລືວ່າສໍາຜັດກັບນ້ໍາຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາທີ່ໄດ້ມາຈາກດ້ານນອກໄປຊຳລະລ້າງນ້ໍາທີ່ຜິວຫນັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜິວຫນັງແຫ້ງດັ່ງນັ້ນຄວນທານ້ໍາມັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກທໍາມະຊາດ​ເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນໝາກພ້າວ. ຫາກອອກແດດຄວນທາຄີມກັນແດດນຳ.

ປັບອາກາດໃຫ້ພໍເຫມາະສົມກັບຜິວຫນັງຂອງເຮົາໃນການເພີ່ມຄວາມຊື່ນໃນຫ້ອງບໍ່ຄວນປັບເຄື່ອງປັບອາກາດໃຫ້ເຢັນເກີນໄປສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຄົນທີ່ເຈິບັນຫານີ້ກໍຕ້ອງເບິ່ງ​ແຍງຜິວແລະຫລີກລ່ຽງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜິວຂອງເຮົາໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.