”ຄຳ​ຂວັນ​ອາຊຽນ”

ຄໍາຂວັນອາຊຽນຄື: ໜຶ່ງວິໄສທັດ, ໜຶ່ງເອກະລັກ, ໜຶ່ງປະຊາຄົມ ຫຼື One Vision, One Identity, One Community.

  • ຄວາມຫມາຍອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງຂອງຄໍາຂວັນອາຊຽນບົ່ງບອກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເຖິງການຫຼໍ່ຫຼອມລວມກັນເປັນໜຶ່ງດຽວທັງວິໄສທັດຂອງກຸ່ມອາຊຽນເອກະລັກລວມເຖິງຄວາມເປັນນນໍ້າຫນຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງມວນໝູ່ສະມາຊິກອາຊຽນທັງຫຼາຍ.