“BLACK EYES” ວົງຣ໊ອກຂວັນໃຈໄວໜຸ່ມ ປ່ອຍເພງໃໝ່ຫຼ້າສຸດ.....!

BLACK EYES” ຖືເປັນວົງດົນຕີຮ໊ອກວົງໃໝ່ທີ່ແຈ້ງເກີດ ແລະ ສ້າງກະແສເພງ “ຮິດ” ຄື “ບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ” ທີ່ດັງທົ່ວບ້ານທົ່ວເມືອງ ເມື່ອ 2 ປີ ຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ເພງດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງດັງຢູ່ບໍ່ເລີກລາ ອັນເປັນການສ້າງກະແສນິຍົມໃຫ້ວົງຣ໊ອກໜ້າໃໝ່ວົງນີ້ “BLACK EYES” ມີຄິວການສະແດງສູງສຸດ ແລະ ກະດືບຂຶ້ນມາທຽບຊັ້ນວົງຣ໊ອກຮູ່ນອ້າຍໄດ້ຍ່າງສະບາຍ

ໃນທ່າມກາງທີ່ການເຄື່ອນໄຫວສະແດງ “ຄອນເສີດ” ເພື່ອພົບປະ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳລານແກ່ແຟນເພງຂອງພວກເຂົາໄປຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຂະນະດຽວກັນ ພວກເຂົາກໍໄດ້ເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພື່ອມາສ້າງສັນຜົນງານເພງຊຸດໃໝ່ ແລະ ເມື່ອວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2015 ນີ້ ເພງໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ “BLACK EYES” ກໍໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ແຟນໆເພງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຟັງກັນທາງຄື້ນວິທະຍຸ ພ້ອມໆກັບ ການດາວໂຫຼດເປັນສຽງລໍສາຍທາງໂທລະສັບທາງເຄືອຂ່າຍບີລາຍ ໃຜສົນໃຈກໍສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໂດຍພິມ DWN 600894 ແລ້ວສົ່ງໄປ 127 ແລະ ບໍ່ດົນອາດຈະມີໃຫ້ດາວໂຫຼດຟັງກັນທີ່ສື່ບັນເທີງ “ໂຊຊຽນເນັດເວີກ” ເພງໃໝ່ຂອງພວກເຂົາມີຊື່ວ່າ “ເສຍສະຫຼະ” ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຕາມຄື້ນວິທະຍຸໃນລາຍການເພງໄວໜຸ່ມຕ່າງໆ .. “BLACK EYES” ໃນເພງ “ເສຍສະຫຼະ” “ຊິງເກິລ” ໃໝ່ ຈາກສັງກັດຄ້າຍເພງ“ອິນດີ້ ເຣັກຄອດສ໌” ມີໃຫ້ໄດ້ຟັງແລ້ວ ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ… ໂດຍ: ປັນຍາ ພັນທະພານິດ ......................................................................................................................................

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ: Vientiane today