“ຢາພູມແພ້” ທຳລາຍລະບົບຍ່ອຍ

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີງານວິໃຈເລື່ອງໜຶ່ງລະບຸວ່າ ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຢາຕ້ານຮິສຕາມີນ (Antihistamine) ເຊິ່ງເປັນຢາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັກສາໂລກພູມແພ້ ແລະ ໂລກຜິວໜັງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນໄລຍະເວລາດົນໆ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນ້ຳໜັກໂຕເພີ່ມຂື້ນ

ເພາະຢາຕ້ານຮິສຕາມີນຈະກະຕຸ້ນຮິສຕາມີນຊະນິດໂຕຈັບ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຕາມທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກໃນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງມີຮິສຕາມີນຊະນິດໂຕຈັບ (Receptor) H1 ແລະ H2 ຢູ່ໃນເຊວປະສາດ ໂດຍໂຕຈັບ H1 ໄດ້ແກ່ໂຕຈັບທີ່ພົບຫຼາຍຕາມກ້າມເນື້ອລຽບ ຫຼອດລົມ ແລະຫຼອດເລືອດ ໃນຂະນະທີ່ໂຕຈັບ H2 ໄດ້ແກ່ໂຕຈັບທີ່ພົບຫຼາຍໃນຕ່ອມມີທໍ່ຂອງກະເພາະອາຫານ ເມື່ອຢາຕ້ານຮິສຕາມີນກະຕຸ້ນໂຕຈັບນີ້ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຫຼັ່ງກົດແລະນ້ຳຍ່ອຍອອກມາເພີ້ມຂື້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກອາຫານຫຼາຍຂື້ນໄປນຳ

ດັ່ງນັນ ການກິນຢາຕ້ານຮິສຕາມີນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນຂ້າງຄຽງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢາ ມີແນວໂນ້ມກິນອາຫານຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ອີກທັ້ງເຮັດໃຫ້ກະບວນການເຜົາຜານໃຂມັນເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່

ນັກວິໃຈກ່າວວ່າ ຢາຕ້ານຮິສຕາມິນ ເປັນກຸ່ມໂຕຢາທີ່ຜູ້ປ່ວຍສາມາດຫາຊື້ໄດ້ເອງຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ຈຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄປຫາຊື້ມາກິນເພື່ອບຳເທົາໂລກດ້ວຍໂຕເອງ ຈົນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງດັ່ງກ່າວ ກ່ອນກິນຢາແຕ່ລະເມັດຈຶ່ງຄວນປຶກສາ ແລະ ຖາມເຖິງຜົນຂ້າງຄຽງຈາກທ່ານໝໍໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------