“ຢາກ​ຮູ້​ບໍ່​ວ່າ...ຄົນ​ອື່ນ​ຄິດ​ແບບ​ໃດ​ກັບ​ເຈົ້າ“

ເວລາທີ່ມີຄົນມາຖາມເຮົາຕໍ່ໜ້າວ່າເຮົາຄິດວ່າຕົວເອງເປັນຄົນ​ແນວໃດ ເຮົາມັກຈະຕອບບໍ່ຄ່ອຍຖືກ ຈະຍົກຍ້ອງຕົນ​ເອງຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ກະ​ບໍ່​ຄື​ ເອົາເປັນວ່າກ່ອນອື່ນເຮົາມາຄົ້ນຫາຄໍາຕອບນຳກັນວ່າ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຊື່ໆແລ້ວ ຄົນຮອບຂ້າງຊິເບິ່ງ ແລະ ຮູ້ສຶກ​ແນວ​ໃດກັບ​ເຈົ້າ ມີຂໍ້ເສຍຫຍັງ​ໃນ​ໂຕ​ເຈົ້າ ທີ່ອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ຕົວມາກ່ອນ ແລະ ມີຂໍ້ດີຫຍັງທີ່ຄົນອື່ນຊົມ​ເຊີຍ​ເຈົ້າຢູ່.

 1. ເວລາຊ່ວງໃດທີ່​ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ.

ກ. ຕອນເດິກໆ.

ຂ. ຕອນກາງວັນ ແລະ ຕອນ​ແລງໆຄ່ໍາໆ.

ຄ. ຕອນເຊົ້າ.

 1. ປະກະຕິຄຸນຈະມີທ່າທາງການຍ່າງແບບໃສ

ກ. ຍ່າງໄວແຕ່ກ້າວສັ້ນໆ.

ຂ. ຍ່າງໄວກ້າວຍາວໆ.

ຄ. ຍ່າງຄ່ອນຂ້າງອອກແນວ slow Motion.

ງ. ຍ່າງບໍ່ຄ່ອຍໄວກົ້ມໜ້າ​ກົ້ມຕາຕະຫຼອດ.

ຈ. ຍ່າງບໍ່ຄ່ອຍໄວໜ້າ​ກົງ​ແນມ​ຊື່​ເບິ່ງໄປຮອບໆ.

 1. ເວລາລົມກັບຄົນອື່ນ​ເຈົ້າມັກຈະເຮັດທ່າທາງ​ແບບ​ໃດ.

ກ. ​ເອົາ​ມື​ຄ້ຳ​ແອວ.

ຂ. ຢືນ​ຈັບ​ສອງ​ມື​ປະສານ​ກັນ.

ຄ. ແຕະເນື້ອຕ້ອງຕົວຄົນທີ່ລົມນໍາ.

ງ. ຫຼິ້ນກັບຫູຕົວເອງເອົາມືແຕະຄາງຕົວເອງ ຫຼື ຫຼິ້ນຜົມ​ໂຕເອງປະມານວ່າຢູ່ບໍ່​ເປັນສຸກ.

 1. ທ່ານັ່ງສະບາຍໆຂອງ​ເຈົ້າເປັນ​ແນວ​ໃດ?

ກ. ຍືດຂາກົງ.

ຂ. ນັ່ງໄຂ່ວຫ້າງ.

ຄ. ນັ່ງທັບຂາຕົວເອງຂ້າງໜຶ່ງ.

ງ. ເອົາຂາພັບອຽງໄປທາງໜ້າຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ.

 1. ເວລາທີ່​ເຈົ້າຮູ້ສຶກມີ​ຄວາ​ມສຸກດີໃຈ​ເຈົ້າມັກຈະສະແດງອອກ​ແນວ​ໃດ?

ກ. ຫົວສຽງດັງໆ ຢ່າງບໍ່ເກງສາຍຕາໃຜ.

ຂ. ຫົວແຕ່ບໍ່ດັງຫລາຍສະຫງວນທ່າທີຢູ່ສະ​ເໝີ.

ຄ. ຫົວຫຶໆຢູ່ໃນລໍາຄໍ

ງ. ຍິ້ມແບບອາຍໆຕາມ​ແບບຄຸນໜູ

 1. ເວລາໄປງານສາງ​ສັນໃດໆກໍຕາມທີ່​ເຈົ້າ​ມັກສະ​ແດງ​ອອກ​ແບບ​ໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ?

ກ. ພະຍາຍາມໃຫ້ບໍ່ເປັນທີ່ສົນໃຈ.

ຂ. ເບິ່ງຫາຄົນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍດ່ວນ.

ຄ. ຍ່າງຫມັ້ນໃຈໃຫ້ເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງທຸກໆຄົນ.

 1. ​ເຈົ້າກໍາລັງຫນ້າດໍາຄ່ໍາຄຽດເຮັດວຽກຢ່າງໜັກທຸ່ມເທສຸດໆ ແຕ່ພັດຖືກຂັດຈັງຫວະ​ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກ​ແນວ​ໃດ?

ກ. ກະເສີຍໆນະບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຫຍັງເປັນພິເສດ.

ຂ. ຫງຸດຫງິດແດ່ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍພໍຮັບໄດ້.

ຄ. ຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດປະສາດເສຍຂຶ້ນມາທັນທີ.

 1. ​ເຈົ້າມັກສີ​ໃດຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ເຫຼຶອງ ຫຼື ຟ້າອ່ອນ.

ຂ. ນ້ໍາຕານ ຫຼື ​ເທົາ.

ຄ. ແດງ ຫຼື ສົ້ມ.

ງ. ຂຽວ.

ຈ. ຟ້າເຂັ້ມ ຫຼື ມ່ວງ.

ສ. ຂາວ.

 1. ຕອນກາງຄືນ​ເຈົ້າມັກຈະນອນທ່າໃດ?

ກ. ຍືດຕົວ ​ແລ້ວເບິ່ງທ້ອງ.

ຂ. ຍືດຕົວກົງ.

ຄ. ອຽງຂ້າງນອນຂົດ.

ງ. ນອນເອົາຫົວທັບແຂນຂ້າງຫນຶ່ງ.

ຈ. ຜ້າ​ປົກ​ຫົວ.

 1. ເວລານອນ​ເຈົ້າມັກຈະຝັນແບບໃດເລື້ອຍໆແດ່.

ກ. ຝັນແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ.

ຂ. ຝັນບໍ່ຄ່ອຍດີຄືກໍາລັງດິ່ງລົງໄປເລື່ອຍໆ.

ຄ. ກໍາລັງຄົ້ນຫາໃຜບາງຄົນຫຼື​ ແມ່ນ ຫຍັງບາງ​ຢ່າງຢູ່.

ງ. ກໍາລັງຕໍ່ສູ້.

ຈ. ບໍ່ຄ່ອຍຝັນ.

 • ລອງມາກວດເບິ່ງຄະແນນນຳກັນ

1. ກ = 6 ຂ = 4 ຄ = 2

2. ກ = 4 ຂ = 6 ຄ = 1 ງ = 2 ຈ = 7

3. ກ = 5 ຂ = 2 ຄ = 4 ງ = 7 ຈ = 6

4. ກ = 2 ຂ = 6 ຄ = 1 ງ = 5

5. ກ = 6 ຂ = 4 ຄ = 3 ງ = 5

6. ກ = 2 ຂ = 4 ຄ = 6

7. ກ = 6 ຂ = 4 ຄ = 2

8. ກ = 5 ຂ = 1 ຄ = 6 ງ = 4 ຈ = 3 ສ = 1

9. ກ = 6 ຂ = 7 ຄ = 4 ງ = 2 ຈ = 1

10. ກ = 1 ຂ = 4 ຄ = 3 ງ = 5 ຈ = 2

61 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ

ຄົນອື່ນໆ ເບິ່ງວ່າ​ເຈົ້າເປັນທີ່ມີຄວາມເຫັນແກ່​ໂຕແລ້ວກໍ​ແປກ ແຕກແຍກເດັ່ນອອກມາເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າການຢູ່ກັບ​ເຈົ້າ ​ເຂົາຕ້ອງລະວັງຕົວເອງຢູ່ສະ​ເໝີໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຫຼາຍໆ ຄົນອາດຈະຊື່ນຊົມ​ເຈົ້າຢາກເປັນຄື​ເຈົ້າແຕ່ເຂົາກໍຈະບໍ່ສາມາດໄວ້ໃຈ​ເຈົ້າໄດ້ເຕັມທີ່ ແລະ ລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກເປັນໝູ່ກັບ​ເຈົ້າ.

51-60 ຄະແນນ

ຄົນອື່ນໆ ເບິ່ງວ່າ​ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ອາລົມແປປວນຂຶ້ນໆລົງໆ ຕະຫຼອດເວລາເຮັດຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປານ​ໃດ ແຕ່ບາງຄັ້ງການທີ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ໆ​ເຈົ້ານີ້ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນດີ ​ແລະ​ເຈົ້າມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໂດຍທໍາມະຊາດຕັດສິນ​ໄດ້ໄວ ປານສາຍຟ້າແລບແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນຖືກສະເໝີໄປຈຸດດີທີ່ຄົນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຕົວ​ເຈົ້າກໍຄືຄວາມ​ເປັນຄົນກ້າຫານກ້າໄດ້ກ້າເສຍບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດທີ່ມີຫຼຸດລອຍໄປໄດ້ງ່າຍໆ ມັກ​ມ່ວນ ​ແລະ ມັກ​ປະຈົນ​ໄພ.

41-50 ຄະແນນ

ຄົນອື່ນໆເບິ່ງວ່າ​ເຈົ້າເປັນຄົນ​ທີ່​ມີ​ສະ​ເໜ່ ມີ​ຄວາມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ ເຈົ້າເປັນຄົນ ສົດໃສມີຊີວິດຊີວາຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ມັກຈະເປັນສູນກາງຂອງຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນຮອບດ້ານນອກຈາກນີ້ຄົນອື່ນໆຍັງເບິ່ງວ່າ​ເຈົ້າເປັນຄົນໃຈດີ, ມັກ​​ໃສ່ໃຈຄົນອື່ນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນສະເໝີຟັງເບິ່ງນາງເອກສຸດໆໄປເລີຍ.

31-40 ຄະແນນ

ຄົນອື່ນໆເບິ່ງວ່າ​ເຈົ້າເປັນຄົນອ່ອນ​ໄຫວ​ງ່າຍ, ຄິດຫລາຍແຕ່ຂໍ້ດີກໍຄືຮອບຄອບສະຫຼາດ, ມີພອນສະຫວັນ​ເຈົ້າເບິ່ງຄືລຽບງ່າຍແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຈະມີໝູ່ໄດ້ງ່າຍໆຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ປັດໄຈຫຼາຍຕໍ່ຫລາຍສິ່ງ ແລະໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍກວ່າ​ເຈົ້າຈະຮັບໃຜຈັກຄົນເປັນໝູ່ຢ່າງ​ໃດກໍຕາມໃຜທີ່ໄດ້ເປັນໝູ່​ເຈົ້າກໍນັບວ່າໂຊກດີແລ້ວ. ​ເຈົ້າມີຄວາມຊື່ສັດກັບຕົນ​ເອງສຸດໆ ການມີແຟນກໍເຊັ່ນກັນ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າຄວາມສໍາພັນນັ້ນ​ໄປ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ໃນ​ການ​ຮັກສາຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ​ແຜ​ໃຈ.

21-30 ຄະແນນ

ຄົນອື່ນເບິ່ງວ່າ​ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມມານະບາກບັ່ນແຕ່ຄ່ອນຂ້າງຈຸກຈິກແດ່ ແຖມຍັງຄ່ອນຂ້າງລະແວງລະມັດລະວັງຈົນ​ເກີນ​ໄປຈົນເຮັດເຮັດ​ໃຫ້​​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ເຊື່ອ​ມຊ້າລົງ ຈະລົງມືເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງກະ​ເອົາ​ມື​ກ່າຍ​ໜ້າຜາກ ຄິດແລ້ວຄິດອີກສິບແປດຕະຫຼົບ ແຕ່ຂໍ້ດີທີ່ຄົນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຕົວ​ເຈົ້າກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມສຸດໆ.

ຕ່ໍາກວ່າ 21 ຄະແນນ

ຄົນອື່ນໆເບິ່ງ​ເຈົ້າວ່າປອດແຫກບໍ່ກ້າຕິດສິນໃຈເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຢູ່ຄົນດຽວໄດ້ຕ້ອງການ ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູແລຕະຫຼອດເວລາບໍ່ເຖິງລະດັບທີ່ວ່າໃຫ້ຄົນອື່ນຕັດສິນໃຈແທນສະ​ເໝີ. ​ເຈົ້າເປັນຄົນມີນ້ໍາໃຈແຕ່ຖ້າໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງສະໜິດສະໜົມແລ້ວກໍອາດຈະລຳຄານ​ເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ.