‘’ສະເຕຣອຍ’’ ຄືຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈື່ງຫ້າມນັກກິລາໃຊ້ເດັດຂາດ...

ບໍ່ວ່າຈະເປັນວົງການຄວາມສວຍຄວາມງາມຂອງຜູ້ຍິງ ຫຼື ວົງການກິລາ ຢາສະເຕຣອຍກໍ່ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຖືກນຳມາເປັນປະເດັ່ນກັນຢູ່ເລື່ອຍໆ ຖືງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນ ຢາສະເຕຣອຍອັນຕະລາຍແທ້ບໍ່ ແລ້ວໃຊ້ແບບໃດຖືງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ທີມງານຄິດອອກ ຫາຄຳຕອບມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານກັນ.

ສະເຕຣອຍຄືຫຍັງ?

ສະເຕຣອຍ ເປັນຊື່ເອີ້ນໂດຍຫຍໍ່ຂອງກຸ່ມຢາທີ່ມີຊື່ເຕັມວ່າ corticosteroid ຢາກຸ່ມນີ້ມີິລິດ ແລະ ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ຫຼາກຫລາຍສາມາດໃຊ້ໃນໂຣກຫຼືພາວະຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສະເຕີຣອຍມີຈັກປະເພດ?

ຢາກຸ່ມສະເຕຣອຍ ສາມາດແບ່ງຕາມຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຢາໄດ້ເປັນ 2 ປະເພດຄື:

1.ສະເຕຣອຍປະເພດໃຊ້ພາຍນອກ ສາມາດແບ່ງຕາມຮູບແບບຂອງຢາ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງໂຣກທີ່ໃຊ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

-ຢາທາ( ທັງໃນຮູບຄີມ ໂລຊັນ ຂີ້ຜີ້ງ ) ສຳລັບຮັກສາຝື່ນແພ້,ລົມພິດ,ຜິວໜັງອັກເສບ,ສະເກັດເງີນ.

-ຢາຢອດຕາ,ຍາປ້າຍຕາ ,ຢາຢອດຫູ,ສຳລັບຮັກສາພູແພ້ ຫຼື ອັກເສບຢູ່ຕາແລະຫູ.

-ຢາພົ່ນດັງ ສຳລັບຮັກສາໂຣກພູມແພ້ທີ່ມີອາການທາງດັງ,ຮິດສີດວງດັງ.

-ຢາພົ່ນຄໍ ສຳລັບຮັກສາໂຣກຫຶດ,ພູມແພ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫອບ.

2.ສະເຕຣອຍປະເພດກິນແລະສີດ.

ການຮັກສາໂຣກຫຼືພາວະບາງຢ່າງ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາກິນຫຼືຢາສີດເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ອາການແພ້ບາງຊະນິດ,ໂຣກຫຶດຊະນິດຮຸນແຮງ,ໂຣກພູມແພ້ຄຸ້ມກັນໄວເກີນ,ຜູ້ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນອະໄວຍະວະ ເປັນຕົ້ນ.

ສະເຕຣອຍກັບນັກກິລາ

ທີ່ນັກກິລາມັກແອບໃຊ້ສານສະເຕຣອຍ ເພາະສະເຕຣອຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານ ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອໃຫ້ໃຫຍ່ໄວຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍຟື້ນຟູສະພາບກ້າມເນື້ອໃຫ້ຫາຍຈາກອາການບາດເຈັບໄດ້ ດັງນັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ແພດສັ່ງຢາໃຫ້ນັກກິລາ ເພື່ອບັນເທົາອາການບາດເຈັບກ້າມເນື້ອ ຈື່ງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຢາເຫຼົ່ານັ້ນອາດມີສະເຕຣອຍປະສົມຢູ່ນຳ ແຕ່ສະເຕຣອຍເປັນສານຕ້ອງຫ້າມສຳລັບນັກກິລາ ເພື່ອປ້ອງກັນນັກກິລາໂດບຮ່າງກາຍໂດຍໃຊ້ເຫດ ແລະ ຕົວສະເຕຣອຍເອງກໍ່ເປັນສານອັນຕະລາຍຕ້ອງແມ່ນແພດເປັນຜູ້ສັ່ງໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ດັງນັ້ນຫາກນັກກິລາຖືກຈັບໄດ້ວ່າໃຊ້ສານກະຕຸ້ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ກໍ່ຈະຖືກເຮັດໂທດໂດຍການບໍ່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນໄລຍະໃດໜື່ງ.

ອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ສະເຕຣອຍ

ຖ້າກິນຫຼືສີດຢາສະເຕຣອຍໃນຂະໜາດນ້ອຍໆ ພຽງຊ່ວງໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ມັກບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການບໍ່ພືງປະສົງທີ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ຖ້າກິນຫຼືສີດຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນນານ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍປະການນຳກັນ ໄດ້ແກ່ຕິດເຊື້ອໂຣກ( ຢາກັດການເຮັດວຽກຂອງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່ງກາຍ )ເປັນເບົາຫວານ( ຢາເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ),ບວມແລະຄວາມດັນໂລຫິດສູງ( ຢາເຮັດໃຫ້ຂັບນ້ຳຫຼຸດລົງ ແຕ່ເພີ່ມການສະສົມໄຂມັນທີ່ໜ້າ,ຫຼັງແລະທ້ອງ ), ກະດູກພຸນ ( ຢາລົບກວນສົມດຸນການສ້າງກະດູກ ) ລວມທັງເປັນບາດແຜໃນທາງເດີນອາຫານ,ຜິວໜັງຫຽວຍານແລະບາງ,ຕາເປັນຕໍ້ ການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄຕຜິດປົກກະຕິ,ລົບກວນການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເດັກ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະມຸນໄພບາງຊະນິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ອຍ. ທີ່ແອບໃສ່ສານສະເຕຣອຍ ເພື່ອໃຫ້ຜົນການຮັກສາທີ່ດີຕາມສັບປະຄຸນທີ່ໂຄສະນາໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອາດໄດ້ຮັບສານສະເຕຣອຍໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ ດັ່ງນັ້ນຄວນຫຼີກລ່ຽງຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ອຍ. ກວດສ່ວນປະສົມຂອງຢາກ່ອນກິນ ແລະ ຄວນປຶກສາແພດ.

ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ຄວນລະວັງສະເຕຣອຍໃນທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທາ,ຢອດ,ພົ່ນຫຼືສີດ ຄວນໃຊ້ເມື່ອແພດຫມໍເປັນຜູ້ສັ່ງໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.