​ແຫ້ງ​ປາກ​ລອກ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ດີ!!!

ເມື່ອສົບຂອງທ່ານເລີ່ມແຫ້ງລອກສິ່ງທໍາອິດທີ່ຫຼາຍຄົນຄິດຫາ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນລິບມັນເພາະຄວາມທີ່ໄດ້ຍິນຈົນ​ລຶ້ງຫູ ແລະ ເຫັນຈົນຊິນຕາ ຕາມໂຄສະນາວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວປາກກັບມາຊຸ່ມຊື້ນໄດ້ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນຊໍ້າພັດວ່າໂຄສະນາບາງ​ໂຕອາດເກີນຈິງ​ໂພດ​ ເພາະລິບມັນມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍລວມເຖິງຮິມຝີປາກຂອງແຕ່ລະຄົນກໍມີລັກສະນະບໍ່ຄືກັນ.

ເນື່ອງຈາກຮິມຝີປາກບໍ່ມີຊັ້ນໜັງກໍາພ້າ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຮິມຝີປາກຈຶ່ງເຫັນເປັນສີແດງ ເມື່ອທຽບກັບສ່ວນອື່ນໆຂອງໃບໜ້າ ແລະ ຜິວປາກຍັງມີລັກສະນະຄ້າຍກັບ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອທາງໃນດັງ ແຕ່ກັບຢູ່ພາຍນອກໂດຍບໍ່ມີຜິວຫນັງຊັ້ນນອກປົກປ້ອງເຮັດໃຫ້ເມື່ອອາກາດຮ້ອນຫຼືເຢັນຈະກະທົບຕໍ່ຮິມຝີປາກໄດ້ງ່າຍ.

ນອກຈາກນີ້ນໍ້າລາຍກໍເປັນຕົວການສໍາຄັນເພາະນໍ້າລາຍມີຄຸນສົມບັດຍ່ອຍແປ້ງ ຫຼື ໂປຣຕີນ​ເຊິ່ງ ຮິມຝີປາກກໍມີອົງປະກອບຂອງໂປຣຕີນຢູ່ນຳ,ການເລຍຮິມຝີປາກເລື້ອຍໆຈຶ່ງຍິ່ງເຮັດໃຫ້ປາກແຫ້ງລອກຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຫາກເລຍຮິມຝີປາກກ່ອນທາລິບມັນ ລິບມັນຈະໄປລັອກນ້ຳລາຍໄວ້ເຮັດໃຫ້ທຳຮ້າຍຮິມຝີປາກຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ.

ແພດຜິວໜັງເວົ້າດ້ວຍວ່າເມື່ອທາລິບມັນເທິງຮິມຝີປາກແລ້ວ ມັນຈະໄປຊຶມເຂົ້າສູ່ຜິວປາກຄືເວລາທາໂລຊັ່ນເທິງຜິວໜັງເພາະມັນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເປັນເກາະປ້ອງກັນຊົ່ວຄາວຈາກອາກາດທີ່ແຫ້ງເພື່ອເກັບກັກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄວ້ພາຍໃນ​ເຊິ່ງຫາກເກາະປ້ອງກັນນີ້ຫຼຸດລອກອອກໄປຮິມຝີປາກຂອງທ່ານກໍຈະກັບມາແຫ້ງອີກຄັ້ງ (ຢ່າງວ່ອງໄວ)

ເຕືອນວ່າລິບມັນອາດບໍ່ອ່ອນໂຍນສະເໝີໄປເພາະບາງຍີ່ຫໍ້ອາດໃສ່ເມນທັລເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຢັນແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລະຄາຍເຄືອງ​ເຊິ່ງບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບາງຍີ່ຫໍ້ອາດໃສ່ສານກັນບູດກໍຈະເຮັດໃຫ້ສົບບໍ່ດີ​ໄປ​ເລີຍ​ກໍໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນວິທີການໃດທີ່ຈະແກ້ໄຂຮິມຝີປາກແຫ້ງລອກ ແນະນໍາວ່າໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງລິບມັນແຟນຊີທຸກຊະນິດເລືອກລິບມັນທີ່ເຮັດຈາກຂີ້​ເຜີ້ງເປັນຫຼັກເພາະຍິ່ງມີສ່ວນປະກອບໜ້ອຍເທົ່າ​ໃດກໍຍິ່ງດີແລະ ຄວນທາລິບມັນເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບອາກາດແຫ້ງຢ່າເຮັດ​ໂລ​ເລ ແລະ ຢ່າ​ຫຼົງເລຍຮິມຝີປາກກ່ອນທາລິບມັນເພື່ອຄົງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກທໍາມະຊາດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.