​ຮັກສາ​ແຂ້ວ​ແນວ​ໃດ​ໃຫ້​ຂາວ​ງາມ

1.ກິນຜັກໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫຍ້ຳເຊັ່ນ: ແອບເປີ້ນ​ເຊິ່ງມີສານຂັດ​ແຂ້ວຢູ່ໃນຕົວ ຫຼື ແຄຣັອດກໍມີເນື້ອແຂງຂະນະທີ່ກໍາລັງຫຍ້ຳເນື້ອຂອງໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ກໍຈະຊ່ວຍໄປຂັດຄາບ​ເຫຼືອງໆຢູ່​ແຂ້ວອອກໄດ້ ວິທີນີ້ເປັນວິທີດັ້ງເດີມທີ່ເຄີຍໃຊ້ໄດ້ຜົນແດ່ແຕ່ຂໍ້ເສຍຄືບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້​ແຂ້ວຂາວຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງຖາວອນ.

2.ໃຊ້ສະໝຸນໄພຈາກທໍາມະຊາດໃນການຂັດ​ແຂ້ວເຊັ່ນ: ເກືອ, ມະນາວ, ເປືອກກ້ວຍ, ເຫຼົ່ານີ້ມີສານໃນການຂະຈັດ​ຄາບສົກກະປົກຢູ່​ແຂ້ວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄາບ​ແຂ້ວນັ້ນຫຼຸດອອກໄປໄດ້ ພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຂັດ​ແຂ້ວແຮງເກີນໄປຫຼາຍເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.

3.ຂູດຫິນປູນທຸກໆ 6 ເດືອນບາງຄັ້ງຄາບເຫຼືອງໆ ຂອງ​ແຂ້ວນັ້ນເກີດມາຈາກຫິນປູນທີ່ສະສົມຢູ່ຫຼາຍຕ້ອງເຮັດການກໍາຈັດຫິນປູນນີ້ອອກໄປໃຫ້ໝົດເສຍກ່ອນ.

4.ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຟອກ​ແຂ້ວສ່ວນໃຫຍ່ມັກມາໃນຮູບຂອງຢາສີ​ແຂ້ວ ແລະ ນໍ້າຢາບ້ວນປາກທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານຟອກ​ແຂ້ວ​ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້​ແຂ້ວຂອງທ່ານຂາວກະຈ່າງຂຶ້ນມາຢ່າງວ່ອງໄວແຕ່ຂໍ້ແນະນໍາກໍ ຄືກ່ອນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດນີ້ຄວນຖູ​ແຂ້ວນຳຢາສີ​ແຂ້ວທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂພແທດຊຽມໄນ​ເຕຣດເປັນເວລາ 2 ອາທິດ, ນີ້ກໍເພາະມັນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບເຄືອບ​ແຂ້ວຂອງທ່ານບໍ່ເຮັດໃຫ້ເບົາບາງຈະ​ເກີນ​ໄປ.

5.ໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວເພາະນໍ້າໝາກນາວມີລົດເປັນກົດ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ຄືສານຟອກຂາວນີ້ເອງເມື່ອຄັ້ນນໍ້າອອກມາປະສົມກັບນໍ້າລ້າ ໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າທີ່ກັນແລ້ວນໍາໄປຖູ​ແຂ້ວກໍຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້​ແຂ້ວຂາວຂຶ້ນໄດ້.

6.ໃຊ້ເປືອກກ້ວຍຫອມໂດຍນໍາຜິວເປືອກກ້ວຍດ້ານໃນມາຂັດໆຖູໆ, ບໍລິເວນ​ແຂ້ວປະມານ 3 ນາທີແຮ່ທາດຕ່າງໆຈາກເປືອກກ້ວຍເຊັ່ນ ໂພແທສຊຽມແມກນີຊຽມ ແລະ ແມງການີດຈະຊ່ວຍດູດຊັບຄາບສົກກະປົກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຂາວຂອງ​ແຂ້ວໄດ້.

7.ຫາກທົດລອງທຸກວິທີແລ້ວຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນບາງທີອາດເກີດຈາກສາເຫດອື່ນກໍໄດ້ເຊັ່ນ: ລິ້ນອາດບໍ່ໄດ້ຮັບການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ດີພຽງພໍເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງ​ແຂ້ວທີ່ມີສີເຫຼືອງບໍ່ສວຍງາມຂອງທ່ານກໍໄດ້.

8.ປ່ຽນພຶດຕິກໍາການກິນຫຼີກລ່ຽງເຄື່ອງດື່ມປະເພດຊາກາ​ເຟ ຫຼື ໝາກໄມ້ທີ່ມີສີຈັດທັງຫມົດ ນີ້ກໍເພາະມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້​ແຂ້ວເບິ່ງບໍ່ຂາວເທົ່າທີ່ຄວນ.

ການຈະຮັກສາສຸຂະພາບ​ແຂ້ວໃຫ້ດູ​ດີ ແລະ ຂາວສະອາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລານັ້ນນອກຈາກຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາການກິນແລ້ວຍັງຕ້ອງໝັ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຫມັ່ນໄປພົບແພດເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາ​ແຂ້ວສະໝໍາສະເໝີເພື່ອສຸຂະພາບ​ແຂ້ວທີ່ດີຂອງ​ໂຕເຮົາ.