ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ - ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ

====================

Cr: DD-MEDIA Official