ໝາກເອິກ...!ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານເປັນຢາຊັ້ນດີ

 

ໝາກເອິກເປັນພືດພື້ນບ້ານທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານນິຍົມນຳມາໃສ່ຕຳໝາກຮຸ່ງເນື່ອງຈາກໝາກເອິກມີລົດຊາດສົ້ມສາມາດໃສ່ແທນນ້ຳໝາກນາວໄດ້ປັດຈຸບັນມາດເອິກໃກ້ສູນພັນເນື່ອງຈາກຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມປູກເນື່ອງຈາກບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແລະຮູ້ບໍ່ວ່າໝາກເອິກນັ້ນເປັນຢາດີໃກ້ໂຕແລະມື້ນີ້ເຮົາຈະພາມາຮູ້ຈັກປະໂຫຍດຂອງໝາກເອີກວ່າມັນຊ່ວຍຮັກສາໂລກຫຍັງໄດ້ແດ່.

ສັບພະຄຸນຂອງໝາກເອິກ

  • ໝາກ: ເປັນອາຫານກັດຟອກຂີ້ກະເຖິ,ແກ້ໄອ,ແກ້ນ້ຳລາຍໜຽວ,ແກ້ພິດ,ດັບພິດຮ້ອນໃນ,ແກ້ເຈັບແຂ້ວ

  • ໃບ: ເປັນຢາພ໋ອກແກ້ຄັນ

  • ຮາກ: ແກ້ປວດ,ແກ້ໄຂ້,ພ໋ອກແກ້ຄັນ

  • ດອກ: ຕຳພ໋ອກແກ້ຄັນຕາມຜິວໜັງ,

  • ເມັດ: ແກ້ເຈັບແຂ້ວ(ໂດຍເອົາເມັດມາເຜົາແລ້ວສູດດົມເອົາຄວັນເຂົ້າໄປ)

ວິທີໃຊ້

ຮາກ: ມີລົດເຢັນແລະສົ້ມຕົ້ມນ້ຳດື່ມເປັນຢາແກ້ນອນສະດຸ້ງສະເດີດໄດ້ຫຼັບບໍ່ສະນິດຫຼັບໆຕື່ນໆ

ໃບສົດ: ຕຳພ໋ອກຝີລົດອາການປວດບວມຜືນຄັນຕ່າງໆໃຫ້ດີຂື້ນ

ດອກ: ຕຳພ໋ອກແກ້ຄັນຕາມຜິວໜັ້ງ

ເມັດ: ນຳເມັດມາຕາກແຫ້ງແລ້ວນຳມາເຜົາເພື່ອສູດດົມ

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໝາກເອິກມີປະໂຫຍດຢ່າງທີ່ທຸກຄົນນຶກບໍ່ເຖີງມາກ່ອນແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກ່ອນຈະນຳສະໝຸນໄພມາຮັກສາໂລກກໍ່ຕ້ອງສຶກສາຂໍ້ມູນແລະວິທີໃຊ້ໃຫ້ດີກ່ອນເພາະສະໜຸນໄພບາງຊະນິດກໍ່ບໍເໝາະສົມກັບຄົນປ່ວຍບາງປະເພດຫຼືຜູ໊ຍິງກຳລັງຖືພາດັ່ງນັ້ນຄວນລະວັງທຸກໆຄັ້ງກ່ອນຈະໃຊ້ສະໝຸນໄພຈະດີທີ່ສຸດ