ໝາກເຂືອເຜາະ ຜັກພື້ນບ້ານຕ້ານມະເຮັງ ແລະບໍາລຸງຫົວໃຈ

ໝາກເຂືອເຜາະ ກໍເປັນອີກພືດຜັກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮົານິຍົມນໍາມາປະກອບອາຫານ ຫຼືກິນແບບສົດໆ.

ມີງານວິໄຈພົບວ່າໝາກເຂືອເຜາະມີລິດຫຼຸດການບີບຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນ,, ບໍາລຸງຫົວໃຈ ,ຕ້ານມະເຮັງແລະຫຼຸດຄວາມດັນເລືອກ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານນໍ້າຕານໃນເລືອດສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ອີກດ້ວຍ ສໍາຫຼັບປະໂຫຍດຂອງໝາກເຂືອເຜາະນັ້ນມີຫຼາຍ ໂດຍໃນປະເທດອິນເດຍ ຈະນໍາໝາກເຂືອເຜາະມາເຮັດເປັນຢາ ໝາກເຂືອເຜາະນັ້ນຈະຊ່ວຍຂັບເຊື້ອພະຍາດອອກ, ຫຼຸດການອັກເສບ, ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ແລະຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ໂດຍສານສະກັດຈາກໝາກເຂືອເພາະອອກລິດຄ້າຍຄືອິນຊູລິນ ຊ່ວຍເສີມການໃຊ້ງານລູໂຄສໍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະມີຜົນເຊິ່ງບວກຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຕັບອ່ອນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີວິຕາມິນບີ1, ບີ2 ແລະວິຕາມິນຊີອີກດ້ວຍ.