ໝາກຖົ່ວແຮ..!ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານທີ່ທຸກຄົນເບີ່ງຂ້າມແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າ

ປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວແຮ

ນິຍົມນຳມາກິນຟັກອ່ອນຈະສາມາດກິນໄດ້ໝົດຟັກບໍ່ຕ້ອງແກະລົດຊາດມັນປົນຝາດແຕ່ຖ້າຟັກແກ່ແດ່ຈະນິຍົມນຳມາແກະກິນເມັດສົດຈະມີໂປຣຕີນສູງຫຼາຍເຖີງ70%ແຕ່ຖ້າເປັນເມັດແຫ້ງຈະເຫຼືອພຽງ19%ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີສານອາຫານພຽບມີທັງຟ໋ອດຟໍຣັດ,ແຄວຊຽມ,ແມ໋ກນີຊຽມ,ວິຕາມິນເອແລະແຖມຍັງໄຂມັນຕ່ຳອີກ

ສັບພະຄຸນ

ເມັດ: ບຳລຸງກຳລັງ,ຊ່ວຍລົດລະດັບຄໍເລດເຕີຣໍລົດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດລົດຄວາມດັນໂລຫິດ

ຕົ້ນແລະໃບ: ຮັກສາເສັ້ນເອັນພິການແລະຊ່ວຍຂັບພາຍລົມລົງເບື້ອງຕ່ຳ

ໝາກຕົ້ມຫຼືໝາກດິບ: ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ

ຮາກ: ມີລົດຊາດຝາດເຝື່ອນ,ຮັກສາໄຂ້,ຖອນພິດ,ຂັບພາຍລົມ,ຂັບຍ່ຽວ,ຊ່ວຍລະລາຍນິ້ວໃນໄຕ

ໃບ: ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອໃສ່ບາດໃນປາກຫຼືຫູ,ຂັບລົມ,ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ,ຮັກສາບາດແຜ,-ແກ້ອາການເສັ້ນເອັນພິການ

​​ຕຳລາຢາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ທັງຕົ້ນປະມານ1ກຳມືຕົ້ມນ້ຳດື່ມຄັ້ງລະ1ຖ້ວຍ,ມື້ລະ3ຄັ້ງຮັກສາອາການຕົກເລືອດ,ໄຂທັບກະດູກ

ໝາກມີລົດຊາດມັນແລະເຝື່ອນເລັກໜ່ອຍບຳລຸງຮ່າງກາຍດ,ບຳລຸງກະດູກ,ເສັ້ນເອັນ

cr: http://laoadvance.com/