ໝາກຍໍ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງ ແລະເນື້ອງອກໄດ້

ໝາກຍໍ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເລືອດໝູນວຽນດີ ແລະຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງ ແລະເນື້ອງອກໄດ້, ຈາກການວິໄຈຈາກຕ່າງປະເທດພົບວ່າ ໝາກຍໍ ສາມາດເສີມສ້າງລະບົບພູມຕ້ານທານ ໂດຍຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງເຊວຕ່າງໆ ແລະການງອກໃໝ່ຂອງເຊວທີ່ຖືກທຳລາຍ. ໝາກຍໍ ຍັງມີຄຸນຄ່າເປັນສະໝຸນໄພທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ດ້ວຍສັບພະຄຸນຕ່າງໆ ແລະນອກຈາກນີ້ ໝາກຍໍຍັງສາມາດກິນຮ່ວມກັບຢາອື່ນໆໄດ້

1.ຕ້ານມະເຮັງ ປ້ອງກັນຮ່າງກາຍການຕິດເຊື້ອຈາກແບັກທີເລຍ

2.ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເລຍ ແລະເຊື້ອລາ ຢັບຢັ້ງການປ່ຽນແປງຂອງເຊວປົກກະຕິບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນມະເຮັງ

3.ຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງ

4.ເພີ່ມຄຸນະພາບຊີວິດ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງມີອາຍຸຍືນຍາວຂຶ້ນ

5.ຢັບຢັ້ງການເສື່ອມຂອງເຊວ, ແກ່ກ່ອນໄວ ປ້ອງກັນການຕີບຕັນຂອງຫຼອດເລືອດແດງ, ຫຼຸດການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ອຳມະພາດ

6.ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລດເຕີຣໍ ແລະນໍ້າຕານໃນເລືອດ

7.ຕໍ່ຕ້ານເຊວມະເຮັງ ແລະເສີມພູມຄຸ້ມກັນຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂດຍກະຕຸ້ນການສ້າງເມັດເລືອດຂາວ ເພື່ອຕ້ານເຊວມະເຮັງ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ

8.ປ້ອງກັນການເກີດມະເຮັງ