ໝາກຄູນເປັນຢາ

ສັບພະຄຸນ: 

ໃບ: ໃຊ້ຂັບຖ່າຍພະຍາດ (ແມ່ທ້ອງ)

ດອກ: ໃຊ້ແກ້ບາດແຜຊຳເຮື້ອ

ເປືອກ: ໃຊ້ບຳລຸງເລືອດ

ເນື້ອໄມ້: ໃຊ້ແກ້ໂລກລຳມະນາດ ຫລື ໂລກເຫືອກບວມ

ຮາກ: ແກ້ໄຂ້ ແກ້ໂລກຄູດທະລາດ ຫລື ຕຸ່ມເປື່ອຍຕາມຕົນໂຕ

ແກ່ນ: ປົວທ້ອງບິດ

ຝັກແກ່: ລົດຫວານອຽນເລັກໜ້ອຍເປັນຢາລະບາຍຖ່າຍສະດວກ ມີສານແອນທຣາຄິວໂນນ ເປັນໂຕຢາລະບາຍ.

ວິທີ ແລະ ປະລິມານທີ່ໃຊ້:

ເອົາເນື້ອໃນຝັກແກ່ກ້ອນເທົ່າຫົວແມ່ມື ປະມານ 4 ກຼາມ, ນ້ຳ 1 ຈອກ ຕົ້ມກັບນ້ຳ ໃສ່ເກືອເລັກໜ້ອຍ ດື່ມກ່ອນນອນ ຫລື ກ່ອນອາຫານເຊົ້າຄັ້ງດຽວ, ເໝາະສົມເປັນຢາລະບາຍສຳລັບຄົນທີ່ທ້ອງຜູກເປັນປະຈຳ ຫລື ແມ່ຍິງຖືພາ.

..........................................................................................................................................................

ທີ່ມາ : http://vtlaos.com/