ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງເພື່ອສຸຂະພາບ

ໃນຕໍາລາຈີນບູຮານໄດ້ໃຊ້ຮາກຂອງໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງໃຊ້ຮັກສາກ່ຽວກັບຂໍ່ອັກເສບ ແລະ ອາການຂອງຄົນທີ່ມີລູກຍາກໂດຍທາງການແພດແລ້ວໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດໄກໂດໄຊເຕີຍລອຍ ທີ່ຢູ່ໃນຮາກຂອງໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບ ນອກຈາກນັ້ນໃນໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຍັງມີສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ກົດໂຟລິກ,ວິຕາມິນຊີ ,ໂພແທັສຊຽມ ,ເບຕ້າ ແຄໂລທີນ ,ໄກໂຟລິກ,ຊຶ່ງສານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນມະເຮັງຕ່າງໆ. ເຊັ່ນ: ມະເຮັງປາກໝົດລູກ, ມະເຮັງລໍາໄສ້ ແລະ ໂລກທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໃຈໄດ້, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເຣດເຕລຣໍໃນເລືອດ ຕ້ານໄວໜັດບາງຊະນິດໃນການທົດລອງພົບວ່າເປັນຍາຂັບປັດສະວະ ແລະ ເປັນພືດທາງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນອີກດ້ວຍ ເຮົາສາມາດນໍາມາປຸງອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດທັງ,ຜັດ,ຕົ້ມ,ແຕ່ການເກັບ ຫຼື ເລືອກໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງນັ້ນມີເທັກນິດຕ່າງໆຄື

ການເລືອກໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ: ຄວນເລືອກໃນລະດູການຂອງໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງເພາະຈະໄດ້ລາຄາຖືກ ແລະ ຍັງສົດອີກດ້ວຍ ຄວນເລືອກແບບສົດໆເກັບມາໃໝ່ໆເພາະຖ້າເກົ່າແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລົດຊາດແລະສານອາຫານໄດ້ ເບິ່ງຈາກຂໍ້ຂອງການຈະຮູ້ວ່າອາຍຸຂອງມັນຫຼາຍນ້ອຍປານໃດ ຫາກແຫ້ງຫ່ຽວສະແດງວ່າເກັບມາດົນແລ້ວ ການທີ່ຄວນຈະເລືອກຕ້ອງມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການເກັບຮັກສາໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ ການເກັບໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງສາມາດທີ່ຈະເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ 2-3ວັນໂດຍການໃສ່ຖົງແລ້ວປິດປາກຖົງໃນສະໜິດບໍ່ໃຫ້ອາການເຂົ້າໄປແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນແຕ່ຄວນໃຫ້ການວາງຊື່ໃນແນວນອນບໍ່ຄວນຕັ້ງຂື້ນ ຫາກຕ້ອງການເກັບໄວ້ດົນນານຈຶ່ງໃຊ້ວິທີອື່ນເຊັ່ນ: ການດອງ,ການຕົ້ມ ຫລື ລວກ. ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດເສຍໄປ ແລະຫາກຫຼັງຈາກລວກ ຫຼື ໜຶ້ງແລ້ວກໍ່ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການລວກ ການລວກທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ລົດຊາດເດີມຫຼາຍທີ່ສຸດສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຟົດ ແລ້ວນໍາໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງທີ່ຈະລວກລົງໄປ 2-5ນາທີ ແລ້ວແຕ່ກ້ານແກ່ ຫຼື ກ້ານອອ່ນ ເມື່ອໄດ້ທີ່ແລ້ວໃຫ້ນໍາໄປແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນ ເມື່ອເຢັນແລ້ວກໍ່ຕັກອອກໃຫ້ສະເດັດນໍ້າໃຫ້ແຫ້ງ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດນໍາໄປຮັບປະທານໄດ້.

ການໜຶ້ງ ໃຊ້ຊຶ້ງ ຫຼື ຢ່າງອື່ນສໍາລັບໜຶ່ງຖ້ານໍ້າໃຫ້ຟົດພໍປະມານແລ້ວນໍາໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງໃສ່ທີ່ຊຶ່ງໜຶ້ງແລ້ວປິດຝາໄວ້ປະມານ 3-6ນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາມາແຊ່ນໍ້າເຢັນແລ້ວນໍາໄປສະເດັດນໍ້າອອກ ການລວກ ການໜຶ້ງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນແຕ່ຈະສູນເສຍຄຸນນະພາບໄດ້

ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຄວນປອກເປືອກຫຼື່ບໍ່ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະປອກເປືອກອອກແຕ່ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວຄວນຈະເກັບສະພາບເດີມໄວ້ບໍ່ປອກຈະດີທີ່ສຸດ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງມັນແກ່ກໍ່ປອກໄດ້ເພາະຈະຂ້ຽວໄດ້ງ່າຍແຕ່ຫາກຕ້ອງການປອກແທ້ຄວນປອກແຕ່ສະເພາະກ້ານແກ່ຫລືຄວານເລືອກກ້ານອອ່ນຈະບໍ່ຕ້ອງປອກ.