ໜ້າຂາວໃສດ້ວຍສູດພອກໜ້າໝາກນັດ

ໜ້າຂາວໃສດ້ວຍສູດພອກໜ້າໝາກນັດ


ສ່ວນປະສົມ
•    ໝາກນັດຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ 2 ບ່ວງແກງ
•    ນ້ຳເຜິ້ງ 1 ບ່ວງແກງ
•    ນົມສົດ 2 ບ່ວງແກງ


ວິທີໃຊ້
1. ປັ່ນສ່ວນປະສົມເຂົ້ານຳກັນ
2. ລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດຈາກນັ້ນເຊັດໜ້າໃຫ້ແຫ້ງ
3. ພອກຄຣີມໃຫ້ທັ່ວໜ້າ ລຳຄໍ ເວັ້ນບໍລິເວນອ້ອມດວງຕາ ແລະ ຮີມສົບ ຖິ້ມໄວ້ປະມານ 10-15 ນາທີ
4. ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ


ຂໍ້ດີ
•    ຮອຍຫ່ຽວທີ່ໝອງຄ້ຳຈະໝົດໄປ
•    ໃບໜ້າຂາວໃສ
•    ຂັດເຊລຜິວຫນ້າທີ່ເສື່ອມສະພາບອອກ