ໜ່ວຍກູ້ໄພ 1623 ເປີດເຜີຍວ່າເປັນອາສາກູ້ໄພຕ້ອງໄດ້ຊ້ອມກ່ອນລົງປະຕິບັດໜ້າທີ !

 

      ໃນ Fanpage: ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623 ໄດ້ Post ຮູບການເຝິກຊ້ອມຂອງອາສາສະໝັກກູ້ໄພໃນຂັ້ນຕອນການປະຖົມພະຍາບານແລະເຝິກຊ້ອມຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຈິງ ໂດຍທາງ Fanpage ໄດ້ບັນຍາຍວ່າ : “ເປັນຫຍັງພວກເຮົາເປັນຫນ່ວຍກູ້ໄພຈຶ່ງຕ້ອງຝຶກຊ້ອມກັນຂະຫນາດນີ້ ເປັນຫນ່ວຍກູ້ໄພບໍ່ແມ່ນທະຫານ ບໍ່ໄດ້ຊິໄປຕີເສິກກັບໃຜ?”
ແຕ່ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາເມື່ອບໍ່ທໍ່ໃດມື້ມານີ້ ອາດຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ແດ່ແລ້ວ.

ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າ ວ່າເຫດການສຸກເສີນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ເວລາໃດ ສະຖານະການແບບໃດ ສະນັ້ນ ການກຽມພ້ອມທັງດ້ານທັກສະຄວາມຮູ້ ລວມທັງຄວາມພ້ອມດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ #vientianerescue1623

      ທາງແອດມິນກໍ່ຂໍຊົມເຊີຍທາງທີມງານໜ່ວຍກູ້ໄພລາວ 1623 ທີ່ຕັ້ງໃຈໃນການເຝິກຊ້ອມເພື່ອໄວ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນລາວເຮົາຂໍໃຫ້ການເຝິກຊ້ອມການປະຕິບັດໜ້າທີຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍດີທາງເຮົາແລະປະຊາຊົນນລາວຂໍເອົາໃຈຊ່ວຍ.